Cắt giảm, đơn giản hóa hơn 100 thủ tục hành chính thuế

Theo hanoimoi.com.vn

Tổng cục Thuế cho biết, đã rà soát, cắt giảm 63 thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa 50 TTHC. Như vậy, lĩnh vực thuế còn hơn 300 TTHC (thời điểm ngày 30/6/2015 là 443 TTHC).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trước đó, ngành Thuế đã chủ động nghiên cứu phương pháp đánh giá các tiêu chí mở rộng về chỉ số nộp thuế của Ngân hàng Thế giới đối với các TTHC sau kê khai (hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại về thuế); rà soát các văn bản pháp quy, quy trình nghiệp vụ… phấn đấu hết năm 2016 sẽ đạt mức ASEAN-4 về cải cách hành chính thuế, ở cả 3 nhóm chỉ tiêu: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Song song với cắt giảm TTHC, ngành Thuế cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào các hoạt động nghiệp vụ. Tính đến ngày 31/5, đã có hơn 518.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký khai thuế qua mạng, chiếm hơn 99% số DN đang hoạt động. Từ nay đến cuối năm 2016, Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại và 63 cục thuế, triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử.