CENLAND lấy ý kiến cổ đông tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng

Anh Minh

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CENLAND, mã chứng khoán: CRE) dự kiến phát hành khoảng 7,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) và khoảng 22,5 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 100:45).

Cenhomes.vn của CENLAND được đầu tư phát triển với tham vọng trở thành “Google Bất động sản” tại Việt Nam
Cenhomes.vn của CENLAND được đầu tư phát triển với tham vọng trở thành “Google Bất động sản” tại Việt Nam

CENLAND vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 26/12/2018 đến 8/1/2019.

Nội dung về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Trong đó, Công ty dự kiến phát hành khoảng 7,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) và khoảng 22,5 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 100:45).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, CENLAND đạt doanh thu thuần 870,6 tỷ đồng, tăng 43% s với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, lĩnh vực môi giới bất động sản đạt doanh thu 792 tỷ đồng, chiếm 91% cơ cấu; theo sau là dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện gần 49,4 tỷ đồng (gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước) và chuyển nhượng bất động sản.

9 tháng qua, trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 372,2 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2017, Công ty lãi ròng gần 213,2 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2017, tương đương 67% kế hoạch năm.