Chấn chỉnh quỹ tín dụng nhân dân

Theo Thiên Minh/http://saigondautu.vn

Mới đây, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị 06 chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Trong đó, Thống đốc yêu cầu Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng tập trung xử lý các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém không có khả năng cơ cấu lại bằng các hình thức sáp nhập, hợp nhất, mua lại hoặc bằng một số biện pháp khác trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.
Cơ quan Thanh tra giám sát hoàn thiện cơ chế xử lý đối với Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém, trong đó có cơ chế hỗ trợ NHTM khi tự nguyện tham gia xử lý Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém.
Chỉ thị cũng yêu cầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các Quỹ Tín dụng nhân dân phải thực hiện nghiêm, tăng cường hoạt động thanh tra giám sát cũng như vai trò quản lý của NHNN chi nhánh các tỉnh đối với hệ thống này, kèm theo đó là một số cảnh báo một số các hành vi vi phạm pháp luật để các có biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống.