Quyết định 1196/QĐ-BTC:

Chế độ chi phục vụ hoạt động Trang thông tin điện tử thuộc Bộ Tài chính


Ngày 28/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Quyết định số 1196/QĐ-BTC kèm theo Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Chế độ chi tại Quy định này áp dụng đối với: Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử của các Tổng cục và tương đương, của các Cục thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các đơn vị cấp Cục thuộc Tổng cục và tương đương; Cổng thông tin một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan quản lý, vận hành; Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham gia, phục vụ hoạt động của Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính:
- Cung cấp, biên tập tin, trả lời bạn đọc, tranh, ảnh, chính luận, bài viết, phóng sự, ký sự (một kỳ), bài phỏng vấn, sáng tác văn học, thơ, nghiên cứu, trực tuyến, media được đăng trên Trang thông tin điện tử.

- Tạo lập thông tin điện tử trên Trang thông tin điện tử...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1429/QĐ-BTC ngày 19/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1196/QĐ-BTC.