Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

PV.

Sáng 25/6/2020, Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chúc mừng Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai công tác quản lý thuế, tài chính đối với các doanh nghiệp lớn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Với những chỉ đạo sát sao và biện pháp tích cực, trong giai đoạn 2017-2020, mặc dù giá dầu thô liên tục biến động, nhưng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đã theo dõi chặt chẽ, chủ động đưa ra các phương án. Qua đó, thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ dầu thô trong giai đoạn này đạt mức tăng trưởng cao so với dự toán hàng năm (năm 2017 tăng 29%, năm 2018 tăng 84%, năm 2019 tăng 26% so với dự toán). Đặc biệt, được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tin tưởng giao bổ sung nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ là thực hiện nhiệm vụ thu NSNN từ cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại, Vụ đã làm tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, số thu hàng năm đều vượt cao hơn so với dự toán được giao (năm 2017 tăng 19%, năm 2018 tăng 32%, năm 2019 tăng 12% so với dự toán)...

Trong công tác tham mưu xây dựng chính sách quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn, Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo Vụ chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động đặc thù của các doanh nghiệp lớn. Đối với công tác thanh kiểm tra và đôn đốc thu theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán, Chi bộ đã dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, nhờ đó, trong 3 năm 2017-2019, Vụ đã thanh kiểm tra tại 110 doanh nghiệp, đề xuất xử lý tăng thu NSNN 2.838 tỷ đồng. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn quán triệt đầy đủ chủ trương, nghị quyết của Đảng cấp trên, các thông tin trong đảng đến từng đảng viên. Qua đó, Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn luôn đạt thành tích là Chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh, được nhận các giấy khen, khen thưởng của Đảng uỷ khối cơ quan trung ương, Đảng bộ Bộ Tài chính. Nhiều cá nhân trong tổng số 32 đảng viên của Chi bộ đã được tặng giấy khen ghi nhận có thành tích xuất sắc trong công tác đảng... 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nêu rõ, thu NSNN do ngành Thuế quản lý giai đoạn 2016-2020 đạt được những kết quả tích cực, ước đạt bình quân vượt dự toán 6%/năm, cao hơn 1,7 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân tỷ lệ điều tiết là 24,7% GDP, trong đó thuế phí là 20,7% đều vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội đảng của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kết quả này có đóng góp quan trọng của Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, với số thu 680 nghìn tỷ đồng, chiếm 12-14% tổng thu ngân sách của toàn Ngành. Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ cho biết, sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, động viên đảng viên trau dồi năng lực, phẩm chất, thực hiện tốt công tác chuyên môn; thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tổng cục Thuế quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn. Trong đó, xây dựng phương án, báo cáo Đảng uỷ Tổng cục Thuế phát triển Chi bộ thành Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế; tham mưu, kiện toàn tổ chức bộ máy Vụ Doanh nghiệp lớn, nâng cấp lên Cục Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn. Cùng với đó, tiếp tục triển khai các chương trình cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế, thủ tục hành chính, áp dụng phương pháp quản lý thuế hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn là khá nặng nề, đòi hỏi Chi bộ và từng Đảng viên nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Cụ thể, chú trọng triển khai, báo cáo Đảng uỷ Tổng cục Thuế đề án phát triển Chi bộ thành Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế; Tiếp tục rà soát, báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính phương án danh sách doanh nghiệp lớn giao cho Vụ trực tiếp quản lý phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về quản lý thuế mới. Trên cơ sở đó, sắp xếp nhân sự, bổ sung quy trình, quy chế phối hợp nghiệp vụ trong nội bộ cũng như các đơn vị.

Cùng với đó, Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thu NSNN, thanh kiểm tra thuế các doanh nghiệp lớn, tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục chính sách thuế và cơ chế quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ và chất lượng của Đảng viên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.