Chi phí được trừ đối với khoản thuế Thu nhập cá nhân trong trường hợp trả lương net

Theo dddn.com,vn

(Tài chính) Cục Thuế TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH Takasago Việt Nam Chi nhánh TP.HCM về chi phí được trừ đối với khoản thuế TNCN trong trường hợp trả lương net.

Theo đó, trường hợp Công ty mẹ tại Nhật Bản có chi trả tiền thưởng không bao gồm thuế TNCN (tiền thưởng Net) cho nhân viên người nước ngoài làm việc cho Công ty tại Việt Nam, Công ty tại Việt Nam không phải thanh toán lại tiền thưởng cho Công ty mẹ thì khoản tiền thuế TNCN phát sinh trên khoản tiền thưởng do Công ty mẹ chi trả không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Khoản tiền thuế TNCN phát sinh trên khoản thu nhập (thu nhập net) do Công ty chi trả được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của Công ty.