Chi phí thủ tục thuế thấp nhất trong các nhóm thủ tục hành chính

PV.

Sáng ngày 17/8/2018, Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 (APCI 2018) lần đầu tiên được Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính công bố, với những thông tin về gánh nặng thực thi thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Theo đó, chi phí tuân thủ thủ tục thuế là thấp nhất với 73,75 nghìn đồng.

Toàn cảnh Hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018. Nguồn: VGP/Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018. Nguồn: VGP/Nhật Bắc
APCI 2018 là báo cáo đánh giá chi phí thực tế mà doanh nghiệp và tổ chức phải chi trả để thực hiện thủ tục hành chính theo quy định hiện hành dựa trên quá trình nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng, phân tích chuyên sâu của nhóm chuyên gia và sự tham gia tích cực của các thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Báo cáo cho thấy những dữ liệu thực chứng được từ thu thập, đo lường từ trải nghiệm của doanh nghiệp, từ đó, xác định nguyên nhân gây nên gánh nặng thực thi thủ tục hành chính của doanh nghiệp.

Báo cáo cũng phân tích những thành tựu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ trong năm vừa qua và xác định dư địa cải cách 8 nhóm thủ tục hành chính quan trọng với doanh nghiệp gồm: Khởi sự doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh; Thuế; Đầu tư; Giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Hải quan; Đất đai; Môi trường; Xây dựng.
Theo đó, chi phí tuân thủ các nhóm thủ tục cụ thể như sau:

Xếp hạng

Nhóm thủ tục

Chi phí tuân thủ

Thời gian thực hiện

1

Thuế

73,75 nghìn đồng

2,9 giờ

2

Khởi sự doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh

720,7 nghìn đồng

10,4 giờ

3

Hải quan

3,5 triệu đồng

12,1 giờ

4

Đất đai

4,9 triệu đồng

84,9 giờ

5

Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh

5,2 triệu đồng

80,8 giờ

6

Đầu tư

7,9 triệu đồng

125,4 giờ

7

Môi trường

46,8 triệu đồng

218,4 giờ

8

Xây dựng

64,1 triệu đồng

108,9 giờ

Như vậy, vị trí quán quân thuộc về nhóm thủ tục thuế với chi phí tuân thủ trung bình của một lần thực hiện là 73,75 nghìn đồng; Thời gian thực hiện trung bình của doanh nghiệp cho một thủ tục thuế chỉ là 2,9 giờ làm việc. Nhóm thủ tục hải quan đứng thứ ba trong bảng xếp hạng với chi phí tuân thủ trung bình là 3,5 triệu đồng. Thời gian thực hiện thủ tục là 12,1 giờ làm việc.

Kết quả trên đã minh chứng cho những nỗ lực cải cách hành chính của cơ quan thuế, hải quan nói riêng và Bộ Tài chính nói chung trong thời gian qua.