Chi tiêu cho thương mại điện tử đạt trên 4.000 tỷ USD năm 2020

PV.

Theo trang eMarketer, ước tính vào năm 2020, chi tiêu cho thương mại điện tử toàn cầu sẽ tương đương 4.058 tỷ USD.

Ước tính vào năm 2020, chi tiêu cho thương mại điện tử toàn cầu đạt 4.058 tỷ USD. Nguồn: internet
Ước tính vào năm 2020, chi tiêu cho thương mại điện tử toàn cầu đạt 4.058 tỷ USD. Nguồn: internet

Theo eMarketer, doanh thu bán lẻ thương mại điện tử thông qua mọi thiết bị có kết nối Internet sẽ đạt gần 1.915 tỷ USD trong năm 2016, chiếm 8,7% tổng chi tiêu dành cho ngành bán lẻ toàn cầu.

Điều khá ngạc nhiên là trong khi tăng tưởng bán lẻ nói chung đang khá chậm chạp, thì lĩnh vực này của thương mại điện tử lại phát triển nhanh chóng, với dự báo tăng trưởng 2016 là 23,7%.

Thậm chí, eMarketer ước tính vào năm 2020, chi tiêu cho thương mại điện tử sẽ chiếm 14,6% toàn ngành, tương đương 4.058 tỷ USD.