Chính phủ được thực hiện những nội dung khác với luật định để phòng, chống dịch

Việt Hoàng

Chiều ngày 6/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp đột xuất xem xét Tờ trình của Chính phủ về giải quyết các cơ chế, chính sách vượt thẩm quyền để đẩy mạnh phòng, chống COVID-19. Tại cuộc họp, Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết cho phép Chính phủ được thực hiện những nội dung khác với luật định để phòng, chống dịch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp đột xuất xem xét Tờ trình của Chính phủ về giải quyết các cơ chế, chính sách vượt thẩm quyền để đẩy mạnh phòng, chống COVID-19.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp đột xuất xem xét Tờ trình của Chính phủ về giải quyết các cơ chế, chính sách vượt thẩm quyền để đẩy mạnh phòng, chống COVID-19.

Nghị quyết nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Nghị quyết của Chính phủ áp dụng 4 nội dung khác luật hiện hành trong nhóm giải pháp cấp bách phòng, chống COVID-19. Cụ thể, Chính phủ được phép quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19; Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch; Thường trực Hội đồng nhân dân được giao quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 (bao gồm cả chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19) do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế.

Trong đó, đối với quy định việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (bao gồm cả chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19) do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị COVID-19.

Đối với bệnh nhân mắc COVID-19 có các bệnh khác thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về một số đề nghị khác của Chính phủ, Quốc hội cho phép Chính phủ chủ động triển khai trong thực tiễn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ nhanh chóng tổ chức thực hiện các quy định mới, trong quá trình đó có đánh giá, tổng hợp, rút kinh nghiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại các phiên họp, kỳ họp sắp tới.