Chính phủ khóa XV họp phiên toàn thể đầu tiên, thảo luận những vấn đề then chốt giai đoạn 2021-2025


Sáng ngày 11/8, Chính phủ khóa XV họp phiên toàn thể đầu tiên, quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới 63 địa phương qua các điểm cầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự Phiên họp. Nguồn: chinhphu.vn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự Phiên họp. Nguồn: chinhphu.vn

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ khóa XV nhận nhiệm vụ trong bối cảnh thế giới và trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là tình hình dịch COVID-19 với biến chủng Delta đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên thế giới và ở Việt Nam, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước.

Phiên họp được tổ chức sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV thành công rất tốt đẹp để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Phiên họp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Phiên họp.

Đại hội Đảng đã đề ra chủ trương, đường lối, chính sách; Quốc hội thể chế hóa; Chính phủ cụ thể hóa bằng Chương trình hành động với 409 đề án, dự án, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, thống nhất những vấn đề then chốt, quan trọng nhất trên các lĩnh vực của đất nước trong 05 năm, giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị được tổ chức 01 ngày, thảo luận nhiều nội dung rất quan trọng, yêu cầu cao, đòi hỏi phải ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, dành sự tâm huyết, thể hiện trách nhiệm và đóng góp cho sự thành công của Hội nghị.

Trong buổi sáng, phiên họp thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và về dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Báo cáo tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ sau khi được kiện toàn đã nhanh chóng ổn định, khẩn trương xử lý, giải quyết công việc, bảo đảm kế thừa, liên tục, thông suốt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự giám sát của Quốc hội, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, trong những tháng đầu năm 2021, chúng ta đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chính phủ đã khẩn trương triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Thực hiện quyết nghị của Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành và triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 với mục tiêu bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động hơn, quyết liệt hơn với tinh thần tiếp tục “chống dịch như chống giặc”, khẩn trương nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin trong nước và chiến dịch tiêm chủng; thực hiện nhất quán biện pháp “5K + vắc xin”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thành lập Quỹ Vắc xin phòng COVID-19; thúc đẩy mọi biện pháp có thể để có vắc xin sớm nhất, nhiều nhất...

Bên cạnh đó, Chính phủ xác định các mục tiêu trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 gồm 23 chỉ tiêu. Đó là, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt hơn 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; bội chi ngân sách nhà nước bình quân 3,7% GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số...