Chính phủ quyết nghị các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Việt Hoàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 85/NQ-CP về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022. Tại Nghị quyết, Chính phủ đã đề ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền về phương án điều chỉnh, giảm các loại thuế đối với xăng dầu theo quy định...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị quyết nêu rõ, dự báo trong thời gian tới kinh tế thế giới phục hồi chậm lại, diễn biến khó lường và gặp nhiều khó khăn; Lạm phát tiếp tục ở mức cao ở một số nền kinh tế lớn, xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gay gắt; tác động từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng trong 6 tháng cuối năm có thể nghiêm trọng hơn, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, nền kinh tế trong nước được dự báo có khả năng phục hồi nhanh hơn, tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn, nhất là giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, áp lực lạm phát gia tăng, chịu nhiều tác động, ảnh hưởng của những biến động bên ngoài do độ mở cao, trong khi sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế còn hạn chế.

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, theo dõi chặt chẽ tình hình, sẵn sàng phương án điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo ứng phó kịp thời với diễn biến thế giới, trong nước; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiên định mục tiêu ưu tiên và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2022.

Tại Nghị quyết số 85/NQ-CP, Chính phủ đã đề ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, Chính phủ yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời, thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Nhấn mạnh nhiệm vụ quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu. Bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng, an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội…

Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền về phương án điều chỉnh, giảm các loại thuế đối với xăng dầu theo quy định. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan gồm: Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai các giải pháp ổn định và phát triển lành mạnh, hiệu quả, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phổ biến, quán triệt nội dung các chính sách được ban hành thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp để triển khai nhanh, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa Chương trình này; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng Đề án huy động nguồn lực cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Quốc hội, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...