Chính phủ yêu cầu EVN không được nhận góp vốn từ doanh nghiệp cấp II, III

PV.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2017/NĐ-CP về quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó yêu cầu Tập đoàn này không được nhận góp vốn từ doanh nghiệp cấp II, III.

Chính phủ yêu cầu việc đầu tư vốn ra ngoài của EVN phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả. Nguồn: internet
Chính phủ yêu cầu việc đầu tư vốn ra ngoài của EVN phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả. Nguồn: internet
Theo đó, Nghị định số 10/2017/NĐ-CP của Chính phủ yêu cầu EVN không được nhận đầu tư, góp vốn từ các công ty con của EVN (doanh nghiệp cấp II), từ các công ty con của doanh nghiệp cấp II (doanh nghiệp cấp III).

Tuy nhiên, EVN được quyền sử dụng vốn của mình để đầu tư ra ngoài EVN thuộc các ngành nghề kinh doanh được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của EVN.

Việc đầu tư vốn ra ngoài EVN phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập và không làm thay đổi mục tiêu hoạt động của EVN.

Về đầu tư ra nước ngoài, Nghị định yêu cầu việc sử dụng vốn, tài sản của EVN để đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cũng theo Nghị định số 10/2017/NĐ-CP, vốn vủa EVN bao gồm vốn do Nhà nước đầu tư tại EVN, vốn do EVN tự huy động và các loại vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.