Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm đầy đủ các quyền con người

PV.

Cùng với việc tham gia tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm đầy đủ các quyền con người phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Đó là khẳng định của Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc tại cuộc họp Ủy ban 3 về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa của Đại hội đồng Liên Hợp quốc với chủ đề thảo luận về “thúc đẩy và bảo đảm quyền con người” diễn ra từ ngày 15 – 29/10/2018.

Tại cuộc họp, đại diện các nước tiếp tục khẳng định cam kết và kêu gọi tăng cường nỗ lực thúc đẩy và bảo đảm quyền con người nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm ra đời Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế (10/12/1948 – 10/12/2018) và 25 năm Tuyên bố và Chương trình Hành động Vienna. Trong đó, đề cao tầm quan trọng và giá trị phổ quát của 2 văn kiện này và nhấn mạnh ý nghĩa thiết yếu của việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người đối với mục tiêu duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc cho rằng, các quốc gia cần tăng cường đoàn kết, chung tay hợp tác để tìm ra những giải pháp chung, cần duy trì vai trò của các diễn đàn Liên Hợp quốc trong thúc đẩy đối thoại xây dựng và hợp tác thiện chí, thay vì đối đầu, áp đặt và chỉ trích.

Đại diện Việt Nam cũng khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm đầy đủ các quyền con người phù hợp với chuẩn mực quốc tế; đồng thời chia sẻ những nỗ lực và thành tựu Việt Nam đã đạt được trong y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo...

Bên cạnh việc không ngừng đảm bảo các quyền công dân về bầu cử, ứng cử, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do ngôn luận…, Việt Nam được quốc tế đánh giá rất cao về đảm bảo tăng trưởng kinh tế ngày càng gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Một trong những thành tựu kinh tế gắn liền với thành tựu bảm đảm quyền con người của Việt Nam được ghi nhận là xóa đói giảm nghèo.

Theo đánh giá của Liên Hợp quốc, Việt Nam đã giảm được một nửa tỷ lệ đói nghèo trong hơn một thập kỷ và là một trong những quốc gia đạt tốc độ giảm đói nghèo nhanh nhất. 

Cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam hiện đang chú trọng ứng phó với những thách thức mới nảy sinh nhằm đảm bảo quyền con người. Là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã sớm giới thiệu Nghị quyết hàng năm về Biến đổi khí hậu và nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền, tổ chức các cuộc tọa đàm quốc tế liên quan đến bảo vệ và thúc đẩy quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và gợi mở những vấn đề mới, thiết thực đối với người dân…