Chính sách thuế đối với thanh lý máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu tồn kho

Theo mof.gov.vn

Phúc đáp những vướng mắc về chính sách thuế liên quan đến việc thanh lý máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu tồn kho của Công ty trách nhiêm hữu hạn (TNHH) Việt Nam Success, mới đây Cục thuế tỉnh Bình Dương đã có văn bản lý giải, hướng dẫn cụ thể để đơn vị thực thi đúng theo quy định phát luật...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, Cục Thuế Bình Dương nhận công văn số 010/2017VSC  ngày 22/08/2017 của Công ty TNHH Việt Nam Success hỏi về việc thanh lý máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu tồn kho. Căn cứ theo nội dung cần giải đáp và những quy định pháp lý Cục Thuế Bình Dương giải đáp.

Tại điểm a, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có quy định về áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu: Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

Tại khoản 6,  Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định: Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác.

Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được từ việc chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản.

Tại khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính có quy định về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Success có nhập khẩu máy móc, thiết bị để làm tài sản cố định và nguyên vật liệu để sản xuất kinh doanh nhưng do dây chuyền không phù hợp với tình hình thực tế nên công ty phải thanh lý máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu tồn kho đã nhập khẩu, thì công ty phải kê khai và nộp thuế như sau:

Tài sản cố định khi thanh lý và xuất khẩu ra nước ngoài được hưởng mức thuế suất thuế GTGT là 0% nếu Công ty đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và khi xuất Công ty phải thông báo với Cơ quan Hải Quan về việc thay đổi mục đích sử dụng tài sản, nguyên liệu tồn kho nhập khẩu để truy nộp lại thuế ở khâu nhập khẩu (nếu có); Đồng thời, Công ty phải thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định tại điểm 4, mục II; mục III Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thì đề nghị Công ty liên hệ Cơ quan Hải quan để được hướng dẫn.

Trường hợp Công ty có phát sinh khoản thu nhập từ thanh lý tài sản thì khoản thu nhập này là khoản thu nhập khác nên Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động sản xuất kinh doanh chính mà tính và kê khai nộp thuế TNDN theo thuế suất phổ thông (từ ngày 01/01/2016 là 20%).