VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, trong 9 tháng đầu năm toàn ngành thuế đã thu ngân sách đạt 797.629 tỷ đông, bằng 74,5% dự toán được giao và tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Thông báo nợ thuế tới từng doanh nghiệp có số nợ trên 5 triệu đồng

Thu từ sản xuất kinh doanh tăng trưởng vượt bậc

Tăng cường thanh toán điện tử giải pháp chống thất thu thuế

Công khai danh sách 181 đơn vị nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất

Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu: 11/11 đơn vị thu đạt tiến độ dự toán

Như vậy trong quý IV/2018, toàn ngành còn phải thu 25,5% dự toán trở lên. Để hoàn thành được mục tiêu này, Tổng cục Thuế đã phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm (từ 1/10 đến 31/12/2018) với khẩu hiệu  hành động “tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách 2018”.
Nội dung cụ thể của đợt thi đua nước rút lần này là tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018; thực hiện tốt các chương trình, đề án lớn đã được Tổng cục Thuế thông báo đến các đơn vị, đồng thời thi đua xây dựng các giải pháp khai thác nguồn thu và tăng thu cho ngân sách (cả trung ương và địa phương).
Trong văn bản phát động phong trào thi đua nước rút, Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các vụ, đơn vị các cục thuế phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho quý IV/2018, trong đó nêu rõ các biện pháp thực hiện và có tiến độ triển khai công việc.
Trên cơ sở đó, các tập thể, cá nhân đăng ký chương trình hành động để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018, góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị và toàn ngành. 
Các đơn vị cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào, sáng kiến, cải tiến kịp thời nhân rộng các sáng kiến hữu ích cho toàn đơn vị áp dụng; tăng cường đoàn kết nội bộ, phối hợp, chia sẻ thông tin với các đơn vị trong và ngoài ngành để giải quyết hiệu quả công việc phục vụ tốt nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Tổng cục Thuế đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong toàn ngành tiếp nối truyền thống, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đầu vượt qua khó khăn, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách quý IV và cả năm 2018.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM