Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh:

Thu từ sản xuất kinh doanh tăng trưởng vượt bậc

Theo: baohaiquan.vn

Chiếm tỷ trọng hơn 60% tổng số thu nội địa, tình hình thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh từ khu vực sản xuất kinh doanh đang có sự tăng trưởng vượt bậc.

 Sản xuất của DN khởi sắc khiến  số thu nội địa tăng cao. Ảnh: T.H
Sản xuất của DN khởi sắc khiến số thu nội địa tăng cao. Ảnh: T.H

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Nam Bình, tình hình thu ngân sách nhà nước của đơn vị từ hoạt động sản xuất kinh doanh đang có sự tăng trưởng vượt bậc. Nếu 3 tháng đầu năm 2018, số thu từ khu vực này chỉ tăng 9,12%, đến 6 tháng đã có tốc độ tăng trên 12%. Đặc biệt, trong tháng 9 đã đạt tốc độ tăng 14,55%.

Cụ thể, thực hiện thu tháng 9 từ lĩnh vực này  được 7.430 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2018 thu được 105.524 tỷ đồng, đạt 64,07% dự toán năm, tăng 14,55% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 60,64% trên số thu nội địa trừ dầu thô. 

Trong đó, số thu từ khu vực kinh tế nhà nước thực hiện được 1.575 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2018 thu được 17.871 tỷ đồng, đạt 68,73% dự toán năm, tăng 15,23% so cùng kỳ năm 2017.

Số thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tháng 9 được 3.504 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2018 thu được 43.615 tỷ đồng, đạt 58,38% dự toán năm, tăng 5,46% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Cục Thuế TP.HCM, số thu tăng cao, một phần do chuyển khu vực của Công ty Liên doanh VinaBat. Ngoài ra, số thu từ thuế giá trị gia tăng là loại thu có tốc độ tăng cao nhất của khu vực này và đây cũng là khu vực có thuế giá trị gia tăng tăng so cùng kỳ cao nhất trong 4 khu vực kinh tế.

Tiêu biểu có Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam nộp 2.074 tỷ đồng (tăng 42,74%); Công ty Liên Doanh điều hành Cửu Long nộp 1.505 tỷ đồng (tăng 152,97%); Cty Hoàng Long nộp 568 tỷ đồng (tăng 43,19%); Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam nộp 472 tỷ đồng (tăng 63,18%); Chi nhánh Tập Đoàn dầu khí Việt Nam nộp 455 tỷ (tăng 34,53%).

Theo Cục Thuế TP.HCM, tổng thu nội địa trong 9 tháng năm 2018 được 191.482 tỷ đồng, đạt 71,24% dự toán năm, tăng 14,79% so với cùng kỳ năm 2017.