Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Chống thất thu ngân sách qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan

Nguyễn Trung

Cục Hải quan TP. Hà Nội vừa có Văn bản số 424/HQHN-TNTX gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc yêu cầu tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh kiểm tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị xác định các nhóm hàng, mặt hàng trọng điểm có rủi ro cao trong khai báo về số lượng, trọng lượng, chủng loại.
Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị xác định các nhóm hàng, mặt hàng trọng điểm có rủi ro cao trong khai báo về số lượng, trọng lượng, chủng loại.

Nhằm ngăn chặn tình trạng khai báo sai số lượng, trọng lượng và tên hàng với mục đích gian lận, trốn thuế, Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị xác định các nhóm hàng, mặt hàng trọng điểm có rủi ro cao trong khai báo về số lượng, trọng lượng, chủng loại, tên hàng hoá và đưa những doanh nghiệp có rủi ro cao trong hoạt động xuất nhập khẩu vào luồng Vàng, luồng Đỏ; tăng cường sử dụng máy soi, chiếu để phát hiện bước đầu các nghi vấn.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp; đẩy mạnh chống gian lận thương mại, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tế hoạt động nhập khẩu, xuất nhập khẩu; tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trong bối cảnh kiểm soát dịch bệnh của các cấp, các ngành.

Đồng thời, các đơn vị tập trung kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến đường, địa bàn, loại hình xuất nhập khẩu; mặt hàng trọng điểm, trọng tâm vào các mặt hàng cấm, hàng có điều kiện, hàng thuế suất cao thuộc loại hình nhập kinh doanh hoặc các loại hình xuất nhập khẩu được miễn thuế, ưu đãi thuế như hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của khu phi thuế quan...

Để áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp, cơ quan hải quan thực hiện giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải như: Tổ chức thu thập thông tin, lập hồ sơ từng đối tượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính, hàng quá cảnh, hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hoá vận chuyển chịu giám sát hải quan để giám sát hàng hoá đối với các loại hình này từ khi nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất.