Chủ động áp dụng hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp giúp nâng cao năng suất

Nga Phạm

Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thân thiện mà qua đó còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

ISO 45001:2018 giúp loại trừ các mối nguy và giảm thiểu rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
ISO 45001:2018 giúp loại trừ các mối nguy và giảm thiểu rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế mới về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được ban hành chính thức ngày 12/03/2018, được sử dụng thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001; ISO 45001:2018.

Áp dụng ISO 45001:2018 giúp các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề khác nhau trên thế giới giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc. Điều đáng nói, tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được áp dụng cho tất cả các tổ chức, không phân biệt loại hình hay quy mô tổ chức.

Cụ thể, ISO 45001:2018 giúp loại trừ các mối nguy và giảm thiểu rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bằng việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ hữu hiệu, cũng như tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho công nhân thông qua việc liên tục cải tiến hiệu suất của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; cải thiện an toàn lao động; giảm bớt số lượng tai nạn và bệnh tật liên quan đến công việc trên toàn cầu...

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được thiết kế để tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, đảm bảo mức độ tương thích cao với các phiên bản mới của ISO 9001 (hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 14001 (hệ thống quản lý môi trường).

ISO 45001:2018 sử dụng mô hình PDCA đơn giản, bao gồm việc lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – hành động). ISO 45001:2018 cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để lên kế hoạch những gì họ cần phải đưa vào nhằm giảm thiểu nguy cơ gây hại. Các biện pháp cần phải giải quyết được các mối lo ngại về vấn đề sức khoẻ, tai nạn, nghỉ làm...

Nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong việc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác cảng thương mại tổng hợp và cung cấp dịch vụ dầu khí… trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ đã rất quyết tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận chuyên môn trong quá trình chuyển đổi hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Theo đó, Công ty đã rà soát lại các quy trình, tài liệu của hệ thống, xây dựng và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế cũng như yêu cầu, đồng thời từng bước hoàn thiện bộ phận an toàn vệ sinh lao động, bộ phận pháp chế đồng bộ để triển khai thực hiện các chức năng, xác định trách nhiệm và quyền hạn.

Bên cạnh đó, Công ty cũng bố trí, sắp xếp cán bộ nhân viên chuyên trách chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động, cung cấp các trang thiết bị cần thiết phục vụ về an toàn vệ sinh lao động… Bằng sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm, Công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001.

Việc chuyển đổi và áp dụng ISO 45001 ban đầu đã mang lại hiệu quả nhất định. Theo đó, Công ty đã chứng tỏ được khả năng quản lý các rủi ro, cơ hội và cải tiến kết quả thực hiện về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, ngăn ngừa thương tật và đau ốm liên quan tới công việc và cung cấp nơi làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe. Quan trọng hơn là qua đó đã loại bỏ mối nguy và giảm thiểu các rủi ro bằng việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa có hiệu lực, người lao động yên tâm sản xuất kinh doanh.

Nhờ đó, Công ty đã giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giảm chi phí hành chính, bị xử phạt về an toàn, vệ sinh lao động giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động; giảm chi phí bảo hiểm, nhờ đó góp phần vào sự phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp.