Hiệu quả đem lại từ việc chính quyền địa phương ứng dụng ISO 9001

Hiền Nguyễn

Việc áp dụng TCVN ISO 9001-2015 đã được chứng minh là công cụ giúp chính quyền địa phương cải thiện dịch vụ, duy trì chất lượng dịch vụ tốt, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Các cơ quan đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 phù hợp với các văn bản pháp quy và chức năng nhiệm vụ.
Các cơ quan đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 phù hợp với các văn bản pháp quy và chức năng nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, tiêu chuẩn ISO 9001 cung cấp các mô hình và công cụ chẩn đoán cho phép thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh sẽ dẫn đến cải thiện hiệu quả và độ tin cậy của chính quyền địa phương.

Cùng với việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện các chế độ nghiệp vụ, tài chính và quản lý công, phương pháp tiếp cận bài bản đã giúp đơn giản hóa và rút ngắn các thủ tục và thời gian xử lý trong các loại hình hành chính.

Việc sử dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện dịch vụ công, bằng cách cung cấp cách tiếp cận độc đáo và hài hòa đối với các quy định công, trong đó tính minh bạch và đơn giản là những yếu tố cần thiết để củng cố niềm tin và sự hài lòng của công chúng đối với các dịch vụ công.

Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc số hóa và quản lý hồ sơ công vụ, Tiêu chuẩn ISO 9001 còn là một công cụ hỗ trợ đặc biệt hiệu quả cho công tác cải cách hành chính của các cơ quan công quyền. Sự phát triển này đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Việt Nam nỗ lực thiết lập chính phủ điện tử và số hóa hơn nữa các quy trình, thủ tục hành chính công.

Việc sử dụng Tiêu chuẩn ISO 9001 đã được chứng minh là có hiệu quả ở tất cả các cấp, với những lợi ích chính được nhận thấy trong các lĩnh vực được coi là nhạy cảm về mặt xã hội như giao quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký khai sinh và cấp giấy chứng nhận.

Sự quan tâm đến việc áp dụng ISO 9001 đã tăng lên hàng năm trong vòng 5 năm qua ở tất cả các bộ, ngành và khu vực. Đồng thời, hoạt động thanh tra và báo cáo đã được khẳng định là yếu tố quan trọng để đạt điểm cao trong đánh giá đồng cấp, một chỉ số được sử dụng trong cải cách hành chính và nhằm đảm bảo cải thiện không ngừng các dịch vụ hành chính ở Việt Nam.

Đơn cử, tại Lạng Sơn, tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo ISO tỉnh, việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã góp phần hình thành phương pháp làm việc khoa học. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo đơn vị điều hành, chỉ đạo thực hiện công việc rõ ràng, thống nhất và công khai, minh bạch. Qua đó, đóng góp vào kết quả nổi bật trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ở một khía cạnh khác, tại tỉnh Lào Cai, các cơ quan đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 phù hợp với các văn bản pháp quy và chức năng nhiệm vụ, đã góp phần tích cực nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính của tỉnh; có nhiều đổi mới trong tác phong và lề lối thực hiện và xử lý công việc. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực làm việc và hiệu quả của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.