Chủ động truyền thông, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế

Đức Bảo - Hà Thu

Bên cạnh việc chủ động truyền thông nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT), thời gian qua, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp với các cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này bền vững, tiến tới BHYT toàn dân.

Ngành BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHYT theo hướng bền vững.
Ngành BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHYT theo hướng bền vững.

Thực hiện tốt chế độ chi trả quyền lợi BHYT cho người tham gia

Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về Ngày BHYT Việt Nam.

Theo đó, ngày 01/7 hằng năm trở thành Ngày BHYT Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về BHYT, thực hiện BHYT toàn dân theo Nghị quyết của Đảng.

Thời gian qua, để đưa chính sách BHYT nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai linh hoạt, sáng tạo nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này và đạt được một số kết quả tích cực.

Số liệu thống kê cho thấy, hết năm 2023, cả nước có khoảng 93,6 triệu người tham gia BHYT, với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt gần 93,35% dân số, tiệm cận với mục tiêu BHYT toàn dân.

Cùng với đó, việc thực hiện tốt công tác tác giải quyết, chi trả chế độ BHYT; việc tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh BHYT của người dân ngày càng được mở rộng.

Ước hết tháng 6/2024, cả nước có khoảng  89,552 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú (tăng 6,563 triệu lượt người (tương đương 7,91%) so với cùng kỳ năm 2023); với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.

Việc gia tăng số người tham gia BHYT, cũng như gia tăng số lượt khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc cho thấy, chính sách BHYT đã trở thành nguồn tài chính đáng kể góp phần cùng ngân sách nhà nước trong bảo vệ, chăm sóc hiệu quả sức khỏe Nhân dân.

Tuy nhiên, điều đó cũng gia tăng áp lực với cơ quan quản lý Quỹ BHYT trong việc đảm bảo an toàn Quỹ vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT.

Để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi phải phát triển BHYT bền vững, bằng hai yêu cầu rất cơ bản đó là: Đạt bao phủ BHYT toàn dân và bảo đảm bền vững tài chính.

Đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững người tham gia BHYT

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển BHYT toàn dân, thời gian qua, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, ngành BHXH Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững tỷ lệ người tham gia BHYT.

Theo đó, ngành BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh truyền thông vận động, khuyến khích người dân chủ động, tích cực tham gia BHYT như một nhu cầu thiết yếu; tích cực triển khai “Chương trình mang Tết ấm cho người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình”; từ đó, tạo cơ hội để người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chăm sóc sức khoẻ bằng BHYT, góp phần hiện thực hoá mục tiêu “BHYT toàn dân” đã được đề ra tại các nghị quyết của Đảng.

Chương trình này đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ, đồng hành của rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Đáng chú ý, có nhiều doanh nghiệp đã tham gia Chương trình như một hoạt động thường niên, dành một khoản kinh phí đáng kể từ Quỹ hoạt động xã hội của đơn vị để đồng hành cùng Chương trình.

Để sử dụng Quỹ Khám chữa bệnh BHYT an toàn, hiệu quả, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ Khám chữa bệnh BHYT…

Đồng thời, tích cực phối hợp với Bộ Y tế trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT; giải quyết vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách BHYT, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh và đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia BHYT theo luật định.

Kết quả, qua 4  năm thực hiện Chương trình, đến nay có khoảng 412.724 người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHYT hộ gia đình. Số người được trao tặng thẻ BHYT tăng qua từng năm. Cụ thể, năm 2021 là 10.180 người; năm 2022 là 128.338 người (gấp 12,6 lần) và năm 2023 là 274.206 người (gấp 26,9 lần) so với năm 2021.

Nhìn chung, trong những năm qua, việc thực hiện chính sách BHYT của Đảng, Nhà nước ta đã đạt kết quả tích cực. Để tiếp tục nhân lên kết quả đã đạt được cũng như phát triển BHYT bền vững, tiến tới BHYT toàn dân, thời gian tới cần có sự “vào cuộc” của cả hệ thống chính trị, cũng như nâng cao nhận thức cho người dân về tính nhân văn của chính sách BHYT.

 

Hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam (01/7), cả nước tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Điển hình như: Tại Trung ương, ngày 01/7/2024, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 15 năm ngày BHYT Việt Nam (01/7/2009 - 01/7/2024).