Chú trọng cập nhật, nâng cao kiến thức về năng suất, chất lượng


Thời gian qua, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai hiệu quả nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức về năng suất, chất lượng tại các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp.

Nhôm Lâm Đồng là một trong những doanh nghiệp điển hình áp dụng hiệu quả các hệ thống, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng. Nguồn: internet
Nhôm Lâm Đồng là một trong những doanh nghiệp điển hình áp dụng hiệu quả các hệ thống, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng. Nguồn: internet

Nằm trong 09 dự án thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” được phê duyệt tại Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Với vai trò là đơn vị chủ trì dự án, thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện hiệu quả nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn; đào tạo chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn về năng suất và chất lượng tại các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp.

Để tạo nguồn chuyên gia tại chỗ cho doanh nghiệp, trong giai đoạn 2019-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng tài liệu và tổ chức các khóa đào tạo cán bộ quản lý chất lượng tại doanh nghiệp cho khoảng 200 học viên.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất, chất lượng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; tin, bài trên tạp chí, báo in, báo điện tử; tọa đàm, phóng sự, game show trên truyền hình; giao lưu trực tuyến; phát hành các ấn phẩm, sách báo, tạp chí và poster... Qua đó, giúp các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan, sâu sắc về năng suất, chất lượng, các giải pháp và kinh nghiệm nâng cao năng suất, chất lượng.

Không những thế, với mục tiêu đưa kiến thức năng suất, chất lượng vào giảng dạy cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam, Dự án đã nghiên cứu xây dựng chương trình, tài liệu và kết hợp với một số trường cao đẳng nghề đào tạo kiến thức về ứng dụng các hệ thống, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2018-2019, Dự án đã tổ chức đào tạo thí điểm tại 02 trường cao đẳng nghề ở cả 2 miền Bắc và Nam (Cao dẳng Việt Xô số 1 và Cao đẳng nghề Đồng Nai) và nhận được sự hưởng ứng tích cực, đánh giá cao về kết quả, hiệu quả mang lại cho giảng viên và học viên. Nhiều trường cao đẳng khác đã chủ động tham gia trong năm 2020.

Đối với doanh nghiệp, bên cạnh việc đào tạo về nhận thức, áp dụng các hệ thống, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, KPI, TPM, Lean..., Dự án đã triển khai đào tạo các Hệ thống quản lý mới như: ISO 39001, ISO 45001, UL, RoHS, CE-Marking, sản xuất nông nghiệp hữu cơ... cho chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá và cán bộ quản lý chất lượng tại doanh nghiệp. Chỉ riêng trong năm 2019, đã có 26 chuyên gia được đào tạo tại các tổ chức nước ngoài; 100 chuyên gia được đào tạo nhân rộng, trong đó có nhiều học viên đến từ các doanh nghiệp.

Ngoài ra, để tạo nguồn chuyên gia tại chỗ cho doanh nghiệp, trong giai đoạn 2019-2020, Dự án đã xây dựng tài liệu và tổ chức các khóa đào tạo cán bộ quản lý chất lượng tại doanh nghiệp cho khoảng 200 học viên. Hoạt động đào tạo còn được triển khai trực tiếp tại doanh nghiệp trong quá trình tư vấn thực hiện dự án cải tiến năng suất, chất lượng với đối tượng tham dự cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân viên của doanh nghiệp.

Với sợ hỗ trợ từ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng hiệu quả các hệ thống, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng như: Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung, Công ty Kỹ thuật Xây dựng DINCO, Tổng công ty thiết bị điện, Xi măng VICEM Hải Vân, Nhôm Lâm Đồng… Nhờ đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã không ngừng được nâng cao theo hướng hiện đại, chuẩn hóa, góp phần tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.