Hiệu quả tích cực từ việc triển khai mô hình cải tiến năng suất tổng thể

Minh Thư

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia về “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đến năm 2020” của Chính phủ do Bộ Công thương chủ trì đã triển khai thí điểm mô hình cải tiến năng suất tổng thể (TPM) cho nhiều DN và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhà xưởng Công ty cổ phần Cơ điện TOMECO An Khang
Nhà xưởng Công ty cổ phần Cơ điện TOMECO An Khang

Triển khai thí điểm mô hình cải tiến năng suất tổng thể (TPM) là nhiệm vụ tiếp nối trong nhiều nhiệm vụ của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” giai đoạn 2012-2020.

Nếu như giai đoạn 2012-2015, các DN được tiếp cận các công cụ cải tiến mang tính nền tảng, đơn giản và rất cụ thể như: 5S, Lean, Kaizen… thì ở giai đoạn 2 (giai đoạn 2016-2020), Dự án hỗ trợ các DN có cái nhìn tổng thể về năng suất chất lượng.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, với xu hướng phát triển nhanh chóng của công nghệ mới, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ Công Thương đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động cải tiến, quản trị thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN.

Trong năm 2018-2019, Bộ Công Thương đã hỗ trợ cho 24 DN điển hình áp dụng công cụ TPM. Các hoạt động chính đã được triển khai tại các DN điển hình bao gồm hoạt động hướng dẫn về các trụ cột AM, PM, FI, HSE, E&T…; xây dựng và duy trì các quy trình quản lý, bảo dưỡng thiết bị; đào tạo nội bộ hướng tới mục tiêu không phế phẩm, không sự cố dừng máy, không hao hụt và không tai nạn.

Với xu hướng phát triển nhanh chóng của công nghệ mới, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ Công Thương đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động cải tiến, quản trị thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN.

Bộ Công Thương đã tổ chức kiểm tra kết quả triển khai thí điểm mô hình TPM tại một số DN cho thấy, về mặt năng suất, chất lượng, quản trị DN của các DN này đều đạt được mục tiêu đề ra cũng như kỳ vọng của DN.

Mô hình nâng cao năng suất tổng thể cho từng DN dựa trên 4 trụ cột: Phát triển tổ chức định hướng khách hàng; áp dụng và liên tục cải tiến công nghệ; quản lý theo quá trình; không ngừng giảm thiểu lãng phí.

Thông qua 4 trụ cột của mô hình TPM, nhiều DN đều đã nhận diện được các lãng phí trong sản xuất. TPM cũng giúp các DN phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, năng suất của các DN đều tăng từ 20-23% trở lên nhờ đồng bộ đổi mới công nghệ và hoàn thiện hệ thống quản trị DN, cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Có thể kể đến các DN đã triển khai TPM của Bộ Công Thương thành công như: Công ty TOMECO An Khang, Công ty TNHH Dệt Phú Thọ, Công ty TNHH Quang Quân... Trong đó, Công ty TNHH Dệt Phú Thọ với việc tham gia triển khai mô hình TPM của Bộ Công Thương đã giải quyết dứt điểm những sự cố “nan giải” của máy móc. Cụ thể, thời gian đầu triển khai, nhóm giảm lỗi kẹt vòng da máy con số 1 từ 27 lần kẹt/tháng xuống còn 5 lần/tháng; Kết quả cuối cùng, đã giảm được 96% số sự cố kẹt vòng da xảy ra tại máy con.

Bên cạnh đó, bằng việc tăng cường các hoạt động cải tiến theo nhóm, các thành viên trong Ban TPM của Công ty TNHH Dệt Phú Thọ đã được đào tạo và thực hành các phương pháp phân tích, cải tiến, nhằm nâng cao hiệu suất thiết bị tổng thể của cả dây chuyền. Qua đó, nhân viên được nâng cao tính chủ động, khả năng trình bày, tinh thần làm việc nhóm và hơn hết, sự hợp tác công việc giữa các bộ phận trước đây và bây giờ đã có sự cải thiện đáng kể. Với kết quả đạt được, nỗ lực của cả nhóm, hệ thống máy móc trong Công ty TNHH Dệt Phú Thọ được cải tiến đáng ghi nhận.

Cũng như Công ty TNHH Dệt Phú Thọ, Công ty cổ phần cơ điện TOMECO An Khang đã triển khai TPM rất thành công. Để trở thành một vệ tinh công nghiệp hỗ trợ trong tương lai, từ nhiều năm qua, Công ty đã triển khai nhiều hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 5801:2007, các công cụ LEAN, 5S; tham gia nhiều dự án của JICA, WB… nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý và nâng cao năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của DN. Tuy nhiên, theo đánh giá của DN, các biện pháp đều chưa thực sự hiệu quả.

Mặc dù năm 2018, Công ty đầu tư khá mạnh để đổi mới công nghệ, mua sắm trang thiết bị hiện đại nhưng Công ty chỉ sản xuất được được 60-70% năng lực theo thiết kế. Tỷ lệ giao hàng đúng hạn là 60%. Nhiều nguyên nhân dẫn đến giao hàng chậm mà không giải quyết được...

Với những tồn tại trên, sau khi tiếp cận với Dự án của Bộ Công Thương và thông qua các tư vấn viên của Viện Năng suất Việt Nam, Công ty cổ phần Cơ điện TOMECO An Khang đã quyết định tham gia và quyết tâm theo đuổi bằng được các mục tiêu của dự án một cách nghiêm túc, với mong muốn thay đổi căn bản nhận thức về nâng cao năng suất từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo đến nhân viên của tất cả các phòng ban, phân xưởng.

Kết quả là sau khi triển khai mô hình TPM của Bộ Công Thương, giá trị xuất khẩu của Công ty cổ phần Cơ điện TOMECO An Khang đã tăng hơn 100% trong năm 2019 so với mục tiêu 30% ban đầu.

Từ những lợi ích và kết quả đã đạt được, có thể khẳng định, mô hình TPM được các DN triển khai, áp dụng đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Để tiếp tục phát triển bền vững, các công ty này tiếp tục duy trì và nỗ lực để mở rộng TPM nhằm mang lại các hiệu quả lớn hơn nữa về cải tiến năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp và thành công của Chương trình Chương trình quốc gia về “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các DN Việt Nam đến năm 2020" nói chung và Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” nói riêng do Bộ Công thương chủ trì triển khai trong thời gian vừa qua.