Chùm ảnh Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của ngành Tài chính

PV.

Hội nghị “Sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021" của ngành Tài chính diễn ra sáng ngày 16/7/2021 tại trụ sở Bộ Tài chính. TCTC giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện này.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của ngành Tài chính
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của ngành Tài chính
1.	Phó thủ tưởng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phó thủ tưởng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Phó Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính
2.	Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị
3.	Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại khai mạc hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại khai mạc hội nghị
4.	Lãnh đạo các địa phương tham luận tại hội nghị.
Lãnh đạo các địa phương tham luận tại Hội nghị
5.	Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu tham luận tại Hội nghị
Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu tham luận tại Hội nghị
6.	Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tham luận tại Hội nghị
Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tham luận tại Hội nghị
7.	Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi báo cáo tham luận tại Hội nghị
Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi báo cáo tham luận tại Hội nghị
Các đại biểu tham sự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị