Chứng khoán Bảo Minh bị phạt 350 triệu đồng

Ngày 3/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 673/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (mã giao dịch trên UPCoM: BMS) vừa bị Thanh tra UBCKNN xử phạt số tiền lên tới 350 triệu đồng.
Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (mã giao dịch trên UPCoM: BMS) vừa bị Thanh tra UBCKNN xử phạt số tiền lên tới 350 triệu đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (mã giao dịch trên UPCoM: BMS) có địa chỉ tại Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh vừa bị Thanh tra UBCKNN xử phạt số tiền lên tới 350 triệu đồng.

Theo đó, công ty BMS bị phạt 100 triệu đồng do hành vi cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định; Phạt 250 triệu đồng do hành vi vi phạm hành chính khi cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, trong năm 2018, Công ty này đã nhiều lần cho một số khách hàng đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu khi số dư tiền trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền theo quy định.

Bên cạnh đó, trong năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019, Công ty BMS đã ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết với 03 khách hàng. 

Theo phương thức thực hiện được quy định tại hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, công ty BMS sẽ chuyển tiền cho khách hàng để thực hiện mua cổ phiếu chưa niêm yết trong khoảng thời gian nhất định.

Trong khoảng thời gian ký kết, đối tác không thực hiện mua chứng khoán/chuyển quyền sở hữu chứng khoán thì đối tác sẽ phải trả lại cho Công ty tiền gốc và lãi phạt.

Tuy nhiên, việc công ty thực hiện ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết cho đến nay vẫn chưa có quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính.