Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định nào?

Theo chinhphu.vn

Doanh nghiệp tư nhân Lý Quang Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) dự định sản xuất bột gạo lọc. Hiện doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để xây nhà xưởng, doanh nghiệp đề nghị được cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục này?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, UBND tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Trường hợp của Doanh nghiệp tư nhân Lý Quang Hiệp, tên người sử dụng đất trên Giấy chứng nhận là cha ruột của người đứng tên doanh nghiệp nên xác lập thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất từ cha sang con.

Theo đó, thành phần hồ sơ gồm: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Hồ sơ gửi về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện nơi có đất.

Sau khi xác lập thủ tục trên, người sử dụng đất (bà Trần Thị Hồng Hoa – người đứng tên doanh nghiệp) lập thủ tục biến động quyền sử dụng đất. Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK); bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân của người sử dụng đất.

Hồ sơ nêu trên nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất, tại Khoản 1, Điều 52 Luật Đất đai quy định, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, đề nghị doanh nghiệp liên hệ UBND cấp huyện nơi có đất để được thông tin về sự phù hợp của kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp vị trí mà doanh nghiệp xin chuyển mục đích phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đề nghị doanh nghiệp xác lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Thành phần hồ sơ gồm: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hồ sơ này nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

Trường hợp vị trí doanh nghiệp xin chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất thì doanh nghiệp liên hệ UBND cấp huyện nơi có đất đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.