Cơ cấu lại nợ, tạo đột phá trong quản lý và sử dụng nợ công

PV.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN) chiều ngày 2/1/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu Cục QLN&TCĐN tiếp tục nghiên cứu tạo đột phá trong quản lý và sử dụng có hiệu quả nợ công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu Cục QLN&TCĐN tiếp tục nghiên cứu tạo đột phá trong quản lý và sử dụng có hiệu quả nợ công. Nguồn: internet
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu Cục QLN&TCĐN tiếp tục nghiên cứu tạo đột phá trong quản lý và sử dụng có hiệu quả nợ công. Nguồn: internet

Kiểm soát thành công nợ công

Cục QLN&TCĐN cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, năm 2017, đơn vị đã thành công trong việc triển khai Nghị quyết số 07/NQ-TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững; Xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Tiếp tục đẩy mạnh các cải cách và chuẩn bị tiền đề cho việc chuyển hướng công tác quản lý nợ công trong bối cảnh, tình hình mới.

Đồng thời, Cục QLN&TCĐN đã kiểm soát chặt chẽ từng yếu tố tác động đến gia tăng nợ công, từng khoản giải ngân theo kế hoạch, rủi ro trong quá trình sử dụng vốn vay lại hoặc vốn được Chính phủ bảo lãnh để kịp thời trình các cấp có thẩm quyền xử lý; Nghiên cứu, xây dựng để đưa vào vận hành việc đăng ký khoản vay đối với các bộ, ngành, địa phương, các chủ dự án nhằm tạo kiểm soát nợ công ngay từ khi đề xuất dự án đầu tư...

Nhờ đó, năm 2017, nợ công đã được kiểm soát thành công trong giới hạn an toàn. Tính đến ngày 31/12/2017, nợ công của Việt Nam là 3.068.766 tỷ đồng, bằng 61,3% GDP và thấp hơn năm 2016 (63,6%).

Trong công tác huy động vốn, năm 2017, Cục QLN&TCĐN đã thực hiện đàm phán, ký kết 32 hiệp định vay nước ngoài với giá trị quy đổi khoảng 2.983 triệu USD; Thực hiện 17 hợp đồng cho vay lại với giá trị khoảng 2.294 triệu USD, gấp 2 lần năm 2016. Cục QLN&TCĐN cũng đã tích cực, kiên trì đàm phán với các nhà tài trợ để tận dụng tối đa các nguồn vốn ưu đãi, chi phí hợp lý, từ chối các khoản vay có chi phí cao; Tham mưu Bộ, báo cáo Chính phủ chuyển hướng vay trong nước có chi phí rẻ hơn đối với các dự án có thu hồi vốn…

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nợ công

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ghi nhận những kết quả đạt được và biểu dương nỗ lực của Cục QLN&TCĐN trong năm qua. Trong bối cảnh nhiệm vụ quản lý nợ công trong năm 2018 được dự báo là vô cùng nặng nề, Bộ trưởng yêu cầu Cục QLN&TCĐN cần tích cực phối hợp với Vụ Ngân sách Nhà nước và các đơn vị liên quan nghiên cứu cách giải quyết vấn đề nợ công tăng và tính bền vững yếu; Tìm phương án trả bớt nợ gốc; Tiếp tục cơ cấu lại nợ, tạo đột phá thực sự trong quản lý và sử dụng có hiệu quả nợ công, kiên quyết trong huy động vốn.

Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng, trình ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 đúng quy trình, đúng thời hạn; Tích cực tuyên truyền triển khai thực hiện Luật Quản lý nợ công. Sắp xếp lại bộ máy theo hướng không tăng biên chế, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ…