VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Miễn, giảm thuế theo Dự án Luật Thuế Tài sản như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Miễn, giảm thuế theo Dự án Luật Thuế Tài sản như thế nào?

Theo một số chuyên gia, dù Dự án Luật Thuế Tài sản theo đề xuất của Bộ Tài chính hiện đang khiến dư luận xã hội lo ngại về việc “thuế chồng lên thuế” song trên thực tế, Bộ Tài chính cũng kiến nghị miễn, giảm thuế tài sản cho các đối tượng để đảm bảo công bằng cho các đối tượng nộp thuế, không ảnh hưởng đến đời sống người dân, góp phần tăng nguồn thu ngân sách để chi cho phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.

Dự án Luật Thuế tài sản sẽ tác động thế nào đến thị trường bất động sản?

Chuyên gia nói gì về đề xuất Dự án Luật Thuế Tài sản của Bộ Tài chính?

Thêm nguồn lực đầu tư trở lại đất đai, góp phần đảm bảo công bằng xã hội

Cần rà soát đối tượng nộp thuế, chấm dứt tình trạng tràn lan các chính sách miễn giảm thuế

Một số đề xuất nâng cao tính bền vững nguồn thu từ thuế tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi Họp báo Chuyên đề về Đề nghị xây dựng Dự án Luật thuế Tài sản do Bộ Tài chính tổ chức chiều ngày 13/4/2018, đại diện Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, trên cơ sở kế thừa các quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đang còn phù hợp cũng như để phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở và phù hợp với thực tế, tại Dự án Luật thuế Tài sản, Bộ Tài chính kiến nghị nhiều quy định miễn, giảm thuế tài sản.

Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị miễn thuế tài sản đối với: Đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; Đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật; Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945, Thương binh hạng 1/4, 2/4, Người hưởng chính sách (Thương binh hạng 1/4, 2/4; Bệnh binh hạng 1/3; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; Vợ, chồng của liệt sỹ; Con của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; Người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn)...

Bên cạnh đó, các trường hợp như: Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; Cơ sở chữa bệnh xã hội; Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ; Các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Luật Nhà ở; Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế trên 50% giá tính thuế; Người nộp thuế có số thuế phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống... cũng sẽ được miễn tiền nộp thuế tài sản.

Bên cạnh các đề xuất về miễn tiền thuế tài sản, Bộ Tài chính cũng đề nghị giảm 50% số thuế phải nộp đối với: Đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; Đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật; Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của thương binh hạng 3/4, 4/4, Người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4, bệnh binh hạng 2/3, 3/3, con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, những người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế từ 20% đến 50% giá tính thuế cũng sẽ được giảm 50% số thuế phải nộp.

Ngoài các đối tượng trên, các trường hợp miễn, giảm khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ nằm trong diện được miễn, giảm thuế tài sản.

Đại diện Vụ Chính sách Thuế cho biết, để đảm bảo công bằng, minh bạch và thống nhất trong việc xác định các trường hợp được miễn, giảm thuế, Bộ Tài chính đề nghị 4 nguyên tắc miễn, giảm thuế tài sản như sau: Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế thì được miễn thuế, người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên theo quy định của Luật này thì được miễn thuế; Người nộp thuế chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn. Bên cạnh đó, người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM