VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cách thức xác định số tiền ký quỹ đối với giấy phép khai thác khoáng sản trên 1 năm?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cách thức xác định số tiền ký quỹ đối với giấy phép khai thác khoáng sản trên 1 năm?

Để tạo thuận lợi cho việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định rõ phương thức ký quỹ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 01 năm trở lên.

Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ bảo vệ môi trường

Nhập khẩu sắt, thép phế liệu phải thực hiện ký Quỹ Bảo vệ môi trường như thế nào?

Rà soát giảm giá bán nhiên liệu bay tương ứng với giảm thuế bảo vệ môi trường

Điều chỉnh phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản, hạn chế tác động xấu đến môi trường

Theo đó, kể từ ngày 0/1/2022, đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 01 năm trở lên thì được phép ký quỹ nhiều lần.

Theo điểm b, khoản 5, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, số tiền ký quỹ lần đầu phải tính tới yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỹ và được xác định như sau:

Thứ nhất, giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn dưới 10 năm: mức ký quỹ lần đầu bằng 25% tổng số tiền ký quỹ.

Thứ hai, giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 10 năm đến dưới 20 năm: mức ký quỹ lần đầu bằng 20% tổng số tiền ký quỹ.

Thứ ba, giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 20 năm trở lên: mức ký quỹ lần đầu bằng 15% tổng số tiền ký quỹ.

Số tiền ký quỹ có tính tới yếu tố trượt giá được tổ chức, cá nhân tự kê khai, nộp tiền ký quỹ và thông báo cho quỹ bảo vệ môi trường nơi ký quỹ.

Tiền ký quỹ được hưởng lãi suất bằng lãi suất cho vay của quỹ bảo vệ môi trường nơi ký quỹ và được tính từ thời điểm ký quỹ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM