VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương?

Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương là một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua khi mà các vụ cháy nổ xảy ra trong năm qua có xu hướng tăng. Theo quy định hiện hành, các đối tượng này sẽ được thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh và các chế độ trợ cấp khác.

Tăng nặng mức xử phạt chung cư vi phạm phòng cháy chữa cháy

Giảm 50% phí, lệ phí kiểm định, thẩm định phòng cháy chữa cháy và cấp căn cước công dân

Vì sao phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà cao tầng gặp khó?

Cần tăng mức xử phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng

Về vấn đề dư luận quan tâm, tại điều 3 của Thông tư số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10/12/2015 thì chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương được quy định như sau:

Về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Người có tham gia bảo hiểm y tế bị thương được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; được đơn vị quản lý trực tiếp thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí y tế không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả.

Người không tham gia bảo hiểm y tế bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Về chế độ trợ cấp

Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bị thương được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng tính theo mức suy giảm khả năng lao động và số năm đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả trợ cấp một lần (trừ khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội) nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% hoặc trợ cấp hàng tháng (trừ khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội) nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.

Mức trợ cấp bằng mức trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM