VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân nhận lương Net

Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân nhận lương Net

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân nhận lương Net.

Theo đó, trong trường hợp người lao động là người nước ngoài nhận thu nhập Net có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa: Nếu cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì việc hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức trả thu nhập. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa tổ chức trả thu nhập và cá nhân thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động.

Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì việc hoàn thuế TNCN được thực hiện trực tiếp cho cá nhân. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa tổ chức trả thu nhập và cá nhân thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động.

Ngoài ra, khi cá nhân nước ngoài ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay và hoàn thuế TNCN, nếu Giấy ủy quyền được lập tại nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự. Nếu Giấy ủy quyền được lập tại Việt Nam, bằng tiếng Việt và cá nhân người nước ngoài đề nghị hoàn thuế vào tài khoản của mình thì không phải công chứng, chứng thực Giấy ủy quyền. Nếu cá nhân đề nghị hoàn thuế không phải vào tài khoản của mình thì phải công chứng, chứng thực Giấy ủy quyền.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM