VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đề xuất điều kiện, chính sách thuế khi chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập khẩu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bộ Tài chính:

Đề xuất điều kiện, chính sách thuế khi chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập khẩu

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ (cá nhân) trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện thủ tục tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy hoặc chuyển nhượng xe tô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu.

Bộ Tài chính đề xuất mở rộng đối tượng, thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Bộ Tài chính đề xuất nhiều điểm mới về in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế TTĐB nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ô tô

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Đây là một trong những đề xuất được Bộ Tài chính đưa vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. 

Bộ Tài chính cho biết, tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg và và Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg đã quy định cụ thể, đầy đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện, quản lý đối với xe tạm nhập khẩu của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước từ khi xác nhận thân phận của đối tượng ưu đãi, miễn trừ, đến việc tạm nhập khẩu, quá trình đăng ký sử dụng, lưu hành, tái xuất, chuyển nhượng, tiêu hủy xe.

Tuy nhiên, thực tế thực hiện quy định trên hiện nay phát sinh bất cập trong trường hợp người kế nhiệm mua lại xe của người tiền nhiệm thì người tiền nhiệm không thực hiện được thủ tục chuyển nhượng xe vì người kế nhiệm chưa được cấp tiêu chuẩn tạm nhập, trong khi người kế nhiệm lại chỉ được cấp tiêu chuẩn khi người tiền nhiệm đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng xe.

Hay như việc hầu như các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ (cá nhân) thường không thực hiện tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe trước khi về nước. Nhiều lý do được đối tượng hưởng ưu đãi đưa ra, đó là do do nhu cầu của cá nhân muốn sử dụng xe đến sát ngày về nước nên không kịp tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe; có trường hợp về nước đột xuất theo yêu cầu của nước cử…

Trước tình hình đó, tại Dự thảo, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung một số quy định về điều kiện, chính sách thuế khi chuyển nhượng đối với xe ô tô tạm nhập khẩu.

Cụ thể, về nghĩa vụ của đối tượng hưởng ưu đãi, khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện thủ tục tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy đối với xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế; phối hợp với người mua xe ô tô hoàn thành thủ tục chuyển nhượng xe ô tô đã tạm nhập khẩu miễn thuế theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trường hợp không kịp tái xuất khẩu hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô, không kịp tái xuất hoặc tiêu hủy xe gắn máy thì các đối tượng nêu trên phải ủy quyền cho cơ quan nơi làm việc thực hiện thủ tục tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy; thủ tục liên quan đến chuyển nhượng xe ô tô.

Giấy ủy quyền phải được cơ quan nơi đối tượng công tác xác nhận và có nội dung cam kết bảo quản nguyên trạng xe tại trụ sở cơ quan, hoàn thành thủ tục tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng xe ô tô.

Đối với thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, đối tượng hưởng ưu đãi có trách nhiệm thực hiện thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe; thông báo với Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước), cơ quan hải quan về việc chuyển nhượng xe. Đối với người mua xe của các đối tượng có trách nhiệm kê khai, nộp các loại thuế, lệ phí (nếu có) theo quy định.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe và thông báo về việc xe đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cho đối tượng hưởng ưu đãi, người mua xe và Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước).

Về chính sách thuế xe chuyển nhượng, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng chính sách thuế đối với xe nhập khẩu đã qua sử dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan để thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất đảm bảo rõ trách nhiệm của người mua, người bán, phù hợp với quy định của pháp luật về nghĩa vụ của người nộp thuế, tránh chồng chéo trong việc kê khai thuế khi làm thủ tục chuyển nhượng xe và là căn cứ pháp lý để Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi theo hướng không quy định trách nhiệm của đối tượng ưu đãi, miễn trừ phải thực hiện thủ tục tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe, mà chỉ quy định xe của người tiền nhiệm phải được hoàn thành thủ tục tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy thì người kế nhiệm mới được cấp tiêu chuẩn miễn thuế...

Hiện, Dự thảo đã được Bộ Tài chính hoàn thiện, niêm yết trên Cổng thông tin Bộ Tài chính và lấy ý kiện của các bộ, ngành và người dân. Mời xem nội dung Dự thảo tại đây.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM