VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hoàn thuế, xử lý tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa của người nộp thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hoàn thuế, xử lý tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa của người nộp thuế

Tháo gỡ vướng mắc về việc thực hiện quy trình hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 3301/TCHQ-TXNK hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

Quy định mới về giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Tháo gỡ vướng mắc quy trình xử lý tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa

Tính toán phương án điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu

Hoàn trên 69.200 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm

Theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 26, Chương 9, Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hồ sơ thì: “Trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa của năm trước nhưng ban hành quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 của năm kế tiếp, cơ quan hải quan cần thu thập thông tin từ cơ quan thuế địa phương để phục vụ việc hoàn thuế. Cơ quan hải quan có văn bản gửi cho cơ quan thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp đề nghị cung cấp thông tin, số liệu kê khai nộp thuế, báo cáo quyết toán thuế của người nộp thuế để phục vụ việc hoàn thuế”.

Căn cứ quy định trên, cơ quan hải quan cần thu thập thông tin từ cơ quan thuế địa phương để phục vụ việc hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước, nhưng ban hành quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 của năm kế tiếp đối với các trường hợp cụ thể.

Theo đó, các trường hợp được quy định như sau: Người nộp thuế trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa có hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật khác có liên quan đang bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự; Người nộp thuế là công ty thành viên trong cùng một tập đoàn nhưng tập đoàn đang bị khởi tố vụ án hình sự hoặc đơn vị thành viên khác trong cùng một tập đoàn đang bị khởi tố vụ án hình sự; Người nộp thuế có số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn từ 500 triệu đồng trở lên; người nộp thuế không giải trình được những mâu thuẫn trong hồ sơ đề nghị hoàn tiền thuế GTGT nộp thừa và các trường hợp khác mà cơ quan Hải quan có nghi ngờ trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa của người nộp thuế.

Cơ quan hải quan phải theo dõi, đôn đốc phối hợp với cơ quan Thuế. Ngay sau khi nhận được ý kiến của cơ quan thuế, căn cứ văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa của người nộp thuế, cơ quan hải quan có văn bản phản hồi cho người nộp thuế.

Đối với các trường hợp hoàn tiền thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế tại cơ quan thuế thì không cần thu thập thêm thông tin từ cơ quan thuế địa phương.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM