Hoàn trên 69.200 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm

Việt Dũng

Công tác quản lý hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) luôn được toàn ngành Thuế quan tâm, triển khai thực hiện nhằm đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật, nhưng vẫn giải quyết hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngăn chặn các hành vi gian lận hoàn thuế

Nhằm ngăn chặn hành vi gian lận trong hoàn thuế GTGT, cơ quan Thuế các cấp thường xuyên kiểm tra, đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế, đảm bảo nắm bắt, theo dõi và quản lý thuế kịp thời. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai trong toàn ngành ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế, Dịch vụ thuế điện tử theo kiến trúc và công nghệ mới, với nhiều tiện ích, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện khai thuế thuận lợi, chính xác.

Chú trọng việc rà soát thông tin NNT trên ứng dụng, kịp thời đôn đốc người nộp thuế bổ sung thông tin thay đổi, gửi cơ quan thuế để cập nhật thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế; Tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT; qua đó, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Đặc biệt, để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và gian lận trong hoàn thuế GTGT, ngày 21/9/2021, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TCT thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận trong hoàn thuế GTGT.

Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiệp vụ về hoàn thuế đối với các Cục Thuế, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoàn thuế có rủi ro cao; Chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp tăng cường phối hợp với Cơ quan Hải Quan, Ngân hàng và Công an để thực hiện xác minh các giao dịch kinh tế phát sinh và phối hợp xác minh hóa đơn trong thanh tra, kiểm tra hoàn thuế; xây dựng Ứng dụng xác minh hóa đơn và tổ chức tập huấn để triển khai toàn Ngành thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế nhằm đảm bảo việc hoàn thuế được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định, quy trình quản lý thuế...

Ước tính, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện được 2.241 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 14.965 tỷ đồng; trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2022 là 122 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 1.176 tỷ đồng, số quyết định ban hành trước năm 2022 là 2.119 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 13.789 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 45 tỷ đồng; trong đó, số thuế truy hoàn là 33 tỷ đồng, phạt là 13 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 41 tỷ đồng.

Giải quyết hoàn thuế GTGT nhanh chóng, kịp thời

Việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế đã giúp kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ và tạo được những chuyển biến tích cực, toàn ngành Thuế cũng quán triệt thực hiện giải quyết hoàn thuế GTGT nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã tiếp nhận và xử lý trên 4 triệu tờ khai, chiếm 94% trên tổng số tờ khai NNT phải nộp, trong đó tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 98%.

Tính đến hết ngày 30/6/2022, cơ quan thuế đã ban hành 9.915 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 69.206 tỷ đồng, bằng 45,2% so với kinh phí hoàn thuế GTGT năm 2022 đã được Quốc hội phê duyệt (153.000 tỷ đồng), bằng 92,6% cùng kỳ năm 2021.

Để giải quyết hoàn thuế GTGT nhanh chóng, kịp thời, ngành Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 1/1/2022 đến 30/6/2022, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 5.720 trên tổng số 5.782 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận là 10.112 hồ sơ trên tổng số 10.186 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 9.573 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 68.545 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, toàn ngành Thuế sẽ đẩy mạnh tổ chức bộ phận trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với thu NSNN.

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ tăng cường cán bộ công chức cho công tác hoàn thuế để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật.

Đặc biệt, trong thời gian tới, cơ quan thuế và cơ quan công an tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước về lĩnh vực thuế, nhất là những văn bản hướng dẫn mới về nhận diện, đấu tranh với những phương thức, thủ đoạn trốn thuế, gian lận hoàn thuế GTGT..