VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp tự chọn tiêu thức phân bổ chi phí chung

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp tự chọn tiêu thức phân bổ chi phí chung

Tùy thuộc quy mô, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp được tự lựa chọn chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế như thế nào?

Căn cứ nào để hạch toán chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế?

Bộ Tài chính phản hồi kiến nghị sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty của bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh (Hòa Bình) có 7 dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được quyền phân lô bán đất nền. Công ty đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật, không đầu tư công trình trên đất.

Công ty chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, không có hoạt động kinh doanh nào khác. Hiện dự án đầu tư được 3 năm và 2 dự án đã có doanh thu.

Bà Quỳnh hỏi, hàng năm công ty của bà phân bổ các chi phí chung như thế nào (chi phí lương, các khoản trích theo lương, chi phí khấu hao tài sản cố định, văn phòng phẩm, chi phí tư vấn luật…)? Hạch toán kế toán áp dụng theo quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về phân bổ chi phí, chế độ kế toán hiện hành không quy định về cách thức phân bổ các chi phí chung như: Chi phí lương, các khoản trích theo lương, chi phí khấu hao tài sản cố định,... Do đó, doanh nghiệp tự lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình.

Về áp dụng chế độ kế toán, tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp được tự lựa chọn chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM