VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Theo dõi tình hình dịch COVID-19 để điều chỉnh chính sách phí, lệ phí, giá dịch vụ phù hợp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính:

Theo dõi tình hình dịch COVID-19 để điều chỉnh chính sách phí, lệ phí, giá dịch vụ phù hợp

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành theo dõi tình hình dịch COVID-19 để điều chỉnh chính sách phí, lệ phí, giá dịch vụ phù hợp, nhằm giảm khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bộ Tài chính không có cơ sở ban hành quy định thu phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ

Phân bổ dự toán chi thường xuyên gắn với định hướng đổi mới khu vực sự nghiệp công lập

Từ ngày 6/8/2021, giảm 50% một số khoản phí, lệ phí lĩnh vực thú y

Miễn phí, lệ phí lĩnh vực xuất nhập cảnh với nhiều trường hợp

Quyết giãn giảm 29 khoản phí, lệ phí hết ngày 30/6/2021

Sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan xem xét, tính hợp lý của các loại phí, lệ phí, giá dịch vụ, quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện tham gia kinh doanh dịch vụ vận tải như: các loại phí đăng kiểm xe, bảo trì đường bộ, phí dịch vụ tại sân bay, bến cảng, chi phí xét nghiệm COVID-19 đối với lái xe, thời hạn đăng kiêm... 

Bộ Tài chính đã ban hành 21 Thông tư quy định giảm hơn 30 khoản phí, lệ phí

Tại Văn bản số 10851/BTC-CST trả lời những băn khoăn của cử tri tỉnh Phú Thọ, Bộ Tài chính cho biết, đối với các khoản phí, lệ phí, tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí đã quy định trách nhiệm các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất điều chỉnh mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Về giảm phí nhằm hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ thực hiện các giải pháp cấp bách để hỗ trợ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, căn cứ quy định tại Luật Phí và lệ phí nêu trên, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát điều chỉnh giảm nhiều khoản phí, lệ phí.

Trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, trong năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành 21 Thông tư quy định giảm hơn 30 khoản phí, lệ phí trong đó có cả các khoản phí trong lĩnh vực giao thông vận tải như: giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, 10% đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa; giảm 20% mức thu phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; 10% mức thu phí thẩm định phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; 10% mức thu phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam.

Ngày 24/6/2021, tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện giảm các khoản phí, lệ phí đã được giảm trong năm 2020 đến hết năm 2021. 

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đã ban hành 02 thông tư quy định giảm 50% mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt (Thông tư số 12/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021); quy định về phí, lệ phí hàng hải (Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021).

Trong đó, quy định miễn thu phí bảo đảm hàng hải, phí trọng tải tàu thuyền, phí neo đậu đối với tàu thuyền chờ cách ly và trong thời gian cách ly, kiểm dịch; giảm phí bảo đảm hàng hải, phí trọng tải tàu thuyền, phí neo đậu đối với tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa và tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 50.000 GT trở lên.

Quản lý giá trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bộ Tài chính cho biết, quy định pháp luật giá đã nêu rõ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá (Khoản 3 Điều 8 Luật Giá),

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá nêu rõ: hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trình phương án giá sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Bộ Tài chính; hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính do cơ quan quản lý trực tiếp của cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng phương án giá trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định. Sau đó, bộ quản lý ngành, lĩnh vực có văn bản đề nghị Bộ Tài chính quyết định.

Căn cứ các quy định nêu trên, trách nhiệm đề xuất mức giá dịch vụ thuộc các bộ chuyên ngành trực tiếp quản lý, cung cấp dịch vụ. Cụ thể, các dịch vụ do Nhà nước quản lý giá trong lĩnh vực giao thông vận tải (đường bộ, hàng không, hàng hải,..) cơ bản thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền quyết định đối với dịch vụ đăng kiểm. Bộ Giao thông vận tải thẩm định phương án giá trước khi gửi Bộ Tài chính ban hành văn bản quyết định giá (theo điểm b khoản 1 Điều 9).

Qua ý kiến của cử tri tỉnh Phú Thọ, ngày 20/9/2021, Bộ Tài chính đã có Công văn số 10850/BTC-CST  đề nghị Bộ Giao thông vận tải rà soát các khoản phí, lệ phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giao thông vận tải; điều chỉnh giảm giá dịch vụ thuộc thẩm quyền và đề xuất gửi Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành văn bản điều chỉnh mức phí, lệ phí và giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Tài chính (nếu có), nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành theo dõi tình hình dịch COVID-19 để điều chỉnh chính sách phí, lệ phí, giá dịch vụ phù hợp, nhằm giảm khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM