VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp về giám định mẫu hàng hóa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp về giám định mẫu hàng hóa

Ngày 23/2/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 883/TCHQ-TXNK giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp về giám định mẫu hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

Tổng cục Hải quan gỡ vướng việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu

Tổng cục Hải quan tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tổng cục Hải quan gỡ vướng cho doanh nghiệp có hàng tạm nhập tái xuất

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn của Công ty Cổ phần Nhung Như đề nghị phân tích lại mặt hàng có tên khai báo “Cà chua lột vỏ đóng lon kín khít Pomodori Pelati hiệu Pietro Coricelli, không bảo quản bằng giấm và axit axetic”.

Để giải đáp vướng mắc của Công ty Cổ phần Nhung Như, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 883/TCHQ-TXNK. Tại Công văn này, Tổng cục Hải quan khẳng định, theo Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, thì việc lưu mẫu thực hiện trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả phân loại, trừ những loại hàng hóa đặc biệt, như hàng hóa dễ gây nguy hiểm, hàng hóa đã bị biến chất hoặc hàng hóa không thể lưu giữ được trong thời gian trên.

Đồng thời, mẫu lưu được sử dụng khi người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị trưng cầu giám định tại các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật, hoặc giải quyết khiếu nại.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì Tổng cục Hải quan đã có Thông báo số 5760/TB-TCHQ từ ngày 31/8/2020, song đến thời điểm Công ty Cổ phần Nhung Như có công văn đề nghị tách mẫu giám định (ngày 16/12/2020) đã hết thời hạn lưu mẫu. 

Trường hợp tiếp tục nhập khẩu mặt hàng trên, Công ty Cổ phần Nhung Như cần liên hệ với cơ quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết theo quy định. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM