VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về thuế nhập khẩu hỗ trợ doanh nghiệp

Ảnh: Minh họa; Nguồn: Internet.

Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về thuế nhập khẩu hỗ trợ doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 8213/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển.

Bước chuyển lớn trong cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan

Tổng cục Hải quan nhận bàn giao thiết bị đào tạo nhận diện hàng hóa lưỡng dụng

Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp xử lý nợ thuế

Tổng cục Hải quan phản hồi về việc khai báo mã số hàng hóa với đá vôi xuất khẩu

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 109/2020/CV-HĐBT ngày 22/12/2020 của Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận về miễn thuế nhập khẩu đối với Hệ thống giá đỡ xoay nhập khẩu, để tạo tài sản cố định của dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4. Trả lời vấn đề này, Tổng cục Hải quan có Công văn số 8213/TCHQ-TXNK để giải đáp.

Cụ thể, về thuế nhập khẩu đối với Hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ do các doanh nghiệp nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án Nhà máy điện mặt trời, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại các Công văn số 6676/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2020 và Công văn số 6895/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2020.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận căn cứ hướng dẫn tại các công văn nêu trên để thực hiện.

Trường hợp phát sinh vướng mắc thì báo cáo cụ thể và đề xuất hướng xử lý về Tổng cục Hải quan để được xem xét và hướng dẫn. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM