Cổ phiếu thế nào sẽ được xếp vào Chỉ số UPCoM Premium?

PV.

Các cổ phiếu được lựa chọn vào rổ chỉ số UPCoM Premium phải đáp ứng các tiêu chí về tình hình tài chính và ý thức tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên TTCK.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

UPCoM Premium Index là chỉ số giá của tất cả các cổ phiếu được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các công ty trong bảng.

Thống kê sau 1 tháng đi vào vận hành cho thấy chỉ sổ UPCOM Premium, GEX cũng trở thành mã cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất chỉ sổ UPCOM Premium với tổng khối lượng giao dịch đạt 31,1 triệu cổ phiếu chiếm 35,2% so với tổng khối lượng giao dịch các cổ phiếu trong rổ, tiếp theo là các mã như VTX, SWC, DDV.

Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các cổ phiếu được lựa chọn vào rổ chỉ số UPCoM Premium phải đáp ứng các tiêu chí về tình hình tài chính và ý thức tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên TTCK. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về tiêu chuẩn định lượng: Tổ chức đăng kí giao dịch có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên, hoạt động kinh doanh năm liền trước có lãi, không có lỗ lũy kế; hoặc tổ chức đăng kí giao dịch có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước tối thiểu là 5%, không có lỗ lũy kế.

Các tiêu chí này được xem xét dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất.

Thứ hai, về tiêu chuẩn định tính: các tổ chức đăng kí giao dịch được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium phải báo cáo cho HNX về việc công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (nếu có) của năm tài chính gần nhất đúng thời hạn quy định.

Ngoài ra, các tổ chức đăng kí giao dịch có chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng là một tiêu chuẩn được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium.