Công bố danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa công bố danh sách 134 doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (cập nhật đến ngày 20/6/2014).

Theo đó, các doanh nghiệp kiểm toán có tên sau đây đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67 (trừ trường hợp bị đình chỉ, bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, bị tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Mời download danh sách cụ thể: danh sach doanh nghiep.PDF