Công bố điều kiện của 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo Baodautu.vn

(Taichinh) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố danh mục các điều kiện kinh doanh đối với toàn bộ 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hôm nay, 1/7/2015, Luật Đầu tư năm 2014 chính thức có hiệu lực. Để đảm bảo đúng tinh thần của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố điều kiện kinh doanh của 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Danh mục điều kiện này được phân chia theo 16 ngành, lĩnh vực, gồm an ninh quốc phòng, tư pháp, tài chính, công thương, lao động, thương binh và xã hội, giao thông-vận tải, xây dựng, thông tin – truyền thông, giáo dục – đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, tài nguyên và môi trường, ngân hàng.

Trong từng danh mục, có các ngành nghề cụ thể đi kèm các điều kiện đang được áp dụng theo quy định hiện hành. Việc đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện sẽ được thực hiện theo danh mục này.

Hiện tại, trong khi Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vẫn chưa được ban hành,Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tập hợp, phân loại điều kiện kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền; đồng thời, nghiêm túc bãi bỏ hoặc đình chỉ áp dụng các quy định về điều kiện kinh doanh không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.