Công bố Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Việt Hoàng

Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn vừa được Văn phòng Quốc hội công bố ngày 30/3/2022. Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022, áp dụng giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn. Riêng mặt hàng dầu hỏa được giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tại Phiên họp thứ 9.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tại Phiên họp thứ 9.

Ngày 30/3, Văn phòng Quốc hội có Văn bản số 847/TTKQH-TT công bố 3 Nghị quyết tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Đó là: Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; và Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Trong đó, đối với Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với các mức giảm thuế theo đề xuất tại Tờ trình của Chính phủ về việc giảm thuế là chính sách hỗ trợ, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh vừa phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, vừa bị ảnh hưởng bởi biến động trên thị trường thế giới hiện nay, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/12/2022. Từ ngày 1/1/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn sẽ được giảm 50%; mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa giảm 70%; riêng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này