Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội trực thuộc Thành uỷ Hà Nội

Việt Dũng

Sáng ngày 11/10/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội trực thuộc Thành uỷ Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Thứ trưởng Trần Xuân Hà thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tham dự Hội nghị.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế Hà Nội trực thuộc Thành uỷ Hà Nội cho Đảng bộ Cục Thuế Hà Nội.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế Hà Nội trực thuộc Thành uỷ Hà Nội cho Đảng bộ Cục Thuế Hà Nội.

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Đề án “Rà soát, sắp xếp một số mô hình tổ chức Đảng thuộc Thành ủy” và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà - Ủy viên Ban Cán sự Đảng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội.
Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà - Ủy viên Ban Cán sự Đảng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội.

Theo phương án sắp xếp, củng cố, kiện toàn, trên cơ sở Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội (thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố) và 20 chi bộ, đảng bộ Chi cục thuế quận, huyện, thị xã chưa thực hiện mô hình Chi cục thuế khu vực (gồm 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 2.155 đảng viên) sẽ được nâng cấp thành Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Việc nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội khẳng định vai trò rất quan trọng của Đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. 

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng quyết định nguồn lực của địa phương, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố. Hiện tại, số thu ngân sách nhà nước hằng năm do Cục Thuế Thành phố quản lý chiếm khoảng 20% tổng thu ngân sách của cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu cấp ủy, các tổ chức Đảng các cấp của Thành phố nói chung và cấp ủy, Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Thủ đô, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng thật sự vững mạnh về chính trị và tư tưởng; thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống; chặt chẽ về tổ chức. Các tổ chức đảng cùng quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức Đảng đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn phát biểu tại hội nghị
Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ Cục Thuế sẽ sớm kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thiện quy chế làm việc, cập nhật chương trình công tác toàn khóa, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Cục Thuế TP.Hà Nội rất mong nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Ban thường vụ Thành ủy, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của các Ban Đảng của Thành ủy Hà Nội.

Khẳng định quyết tâm phát huy những kết quả đạt được của mô hình kết hợp Đảng bộ với chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị đi đôi với nhiệm vụ xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục Thuế Thành phố sẽ tiếp tục triển khai ký và thực hiện quy chế phối hợp với các quận, huyện, thị ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tại các Chi cục Thuế. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các quận, huyện, thị xã trong lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, khu vực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Đảng bộ Cục Thuế Hà Nội cũng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực công tác, quyết liệt triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mà Thành ủy Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao.