Công bố thông tin không đúng thời hạn, bị phạt 70 triệu đồng

PV.

Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (quận Bình Thạch, TP. Hồ Chí Minh) vừa bị xử phạt với số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 15/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2.

Theo quyết định xử phạt, Công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên Hệ thống Công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020.

Với hành vi này, Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 đã bị xử phạt với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.