Cục Thuế TP. Hà Nội:

Công khai danh sách 2.026 trường hợp nợ thuế, phí, nghĩa vụ tài chính


Cục Thuế TP. Hà Nội vừa thực hiện công khai danh sách 2.026 người nộp thuế nợ thuế, phí, nghĩa vụ tài chính về đất và tiền chậm nộp liên quan với số tiền lên tới trên 6.387 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, năm 2021, đơn vị tiếp tục thực hiện công khai nợ thuế đối với 2.026 người nộp thuế với số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất là 6.387,468 tỷ đồng.

Trong đó, 1.496 người nộp thuế có số thuế nợ khả năng thu là gần 5.749 tỷ đồng và 530 người nộp thuế có số nợ thuế khó thu 638,469 tỷ đồng. Đây là các trường hợp đã thực hiện công khai nợ thuế năm 2020, nhưng qua rà soát đến thời điểm hiện tại người nộp thuế vẫn còn nợ thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện đăng tải trên website của Cục danh sách người nộp thuế nêu trên. Riêng đối người nộp thuế có số tiền nợ thuế, nợ có khả năng thu trên 5 tỷ đồng sẽ thực hiện đăng công khai tại trang Web của Tổng cục Thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 774/ TCT-QLN ngày 22/03/2021 của Tổng cục Thuế.

Đại diện Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, công tác quản lý nợ trong những năm qua đã được toàn đơn vị triển khai rất quyết liệt theo đúng quy định, quy trình trên cơ sở phân loại đối tượng nộp thuế để áp dụng các biện pháp đôn đốc, quản lý nợ phù hợp.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp như: đôn đốc và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định; tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế. Đơn vị cũng đã tổ chức các buổi làm việc, đối thoại với các đơn vị nợ thuế để đôn đốc thu nợ cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ người nộp thuế.

Qua đó, cơ quan thuế đã kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế có thể khơi thông hoạt động sản xuất kinh doanh, có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước bằng các biện pháp gia hạn, nộp dần tiền nợ thuế.

Đối với các khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, Cục Thuế TP. Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành của Thành phố hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Với các doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn về hoạt động sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai kịp thời các chính sách giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định đối với người nộp thuế...

Đối với các trường hợp nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiến hành công khai nợ thuế khi đảm bảo cơ quan Thuế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ, doanh nghiệp không có phát sinh vướng mắc hoặc khiếu kiện, khiếu nại.