Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn FDI với 9,63 tỷ USD

PV.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm nhất với tổng vốn đạt 9,63 tỷ USD.

Tính đến 20/7/2018, vốn FDI giải ngân đạt gần 10 tỷ USD, tăng 8,8%.
Tính đến 20/7/2018, vốn FDI giải ngân đạt gần 10 tỷ USD, tăng 8,8%.
Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong 7 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 22,94 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.
Tính đến ngày 20/7/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 9,85 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, tính đến ngày 20/7/2018, cả nước có 1.656 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấ́p mới 13,2 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 627 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 4,95 tỷ USD, bằng 84,2% so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra còn có 3.331 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp gần 4,79 tỷ USD, tăng 53,3% so với cùng kỳ 2017.

Từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm nhất với tổng vốn đạt 9,63 tỷ USD; kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 5,6 tỷ USD; bán buôn, bán lẻ đứng thứ ba với 1,69 tỷ USD.

Theo đối tác đầu tư, 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản hiện đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 6,88 tỷ USD; Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,46 tỷ USD; Singapore đứng thứ ba với 2,73 tỷ USD.

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 6,17 tỷ USD; TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 4,12 tỷ USD; Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ ba với 2,15 tỷ USD.