Công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại của ngành Hải quan năm 2017

Theo customs.gov.vn

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành Hải quan đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và đạt kết quả đáng ghi nhận ở các lĩnh vực khác, trong đó hợp tác quốc tế và đối ngoại Hải quan đã góp phần không nhỏ vào thành công của năm APEC Việt Nam 2017.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn và Cao ủy Hải quan Hàn Quốc Hong Chun - uk đồng chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam- Hàn Quốc lần thứ 17. Nguồn: internet
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn và Cao ủy Hải quan Hàn Quốc Hong Chun - uk đồng chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam- Hàn Quốc lần thứ 17. Nguồn: internet

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 cho thấy, Vụ Hợp tác quốc tế đã hoàn thành 8/9 đề án lãnh đạo Tổng cục giao và 01 đề án do Chính phủ giao.

Về thực hiện các cam kết quốc tế, đơn vị đã đề xuất lãnh đạo Tổng cục ký ban hành Quyết định số 4429/QĐ-TCHQ ngày 21/12/2016 về kế hoạch hợp tác và hội nhập đến năm 2020; Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về các cam kết quốc tế song phương và đa phương.

Đơn vị cũng đã trình lãnh đạo phê duyệt các phương án đàm phán của Tổng cục Hải quan đối với các cam kết trong lĩnh vực hải quan của các Hiệp định thương mại tự do đa phương gồm Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định ASEAN - Hồng Kông...

Đơn vị cũng chủ trì đàm phán Nghị định thư trao đổi thông tin hải quan điện tử nhằm thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu; chương Hải quan và tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ Hiệp định thương mại Việt Nam - Cu Ba cũng như các nội dung liên quan trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Israel...

Trong năm APEC Việt Nam 2017, Hải quan Việt Nam đã tổ chức thành công các hoạt động: Cuộc họp Tiểu ban thủ tục Hải quan lần thứ nhất (SCCP1) trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức cấp cao lần 1 (SOM1) tại Nha Trang từ ngày 21/2-1/3/2017 và SCCP2, hội nghị đối thoại Hải quan- Doanh nghiệp 2017 và một số sự kiện liên quan của hải quan trong khuôn khổ SOM3 tại TP. Hồ Chí Minh từ 16-30/8/2017. Trong đó có sự đóng góp tích cực của Vụ Hợp tác quốc tế cho sự thành công của hoạt động này.

Đơn vị đã hoàn thành ký kết Nghị định thư 2 về chỉ định các cặp cửa khẩu tại biên giới và hoàn thành phê duyệt Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN thuộc Hiệp định khung ASEAN và tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.

Về hợp tác song phương, được triển khai từ cấp trung ương đến địa phương, trong đó tập trung vào các nội dung tạo thuận lợi thương mại, đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm... của các Cục Hải quan dọc biên giới đất liền với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đặc biệt, năm 2017 đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc qua hội đàm cấp cao giữa Lãnh đạo Hải quan hai bên.

Với các nước phát triển như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc, Niu-Di-lân..., đơn vị tiếp tục triển khai theo hướng hợp tác thực chất và sâu sắc hơn. Trong đó có việc ký kết Ý định thư giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ vào tháng 6/2017; hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt – Hàn lần thứ 17; hỗ trợ đào tạo về tăng cường năng lực nghiệp vụ, đào tạo ngoại ngữ… từ Hải quan Úc; ký kết kế hoạch chương trình hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và cơ quan Hải quan Niu-Di-lân giai đoạn 2017-2019.

Bước sang năm 2018, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác song phương với hải quan các nước. Xây dựng chương trình hợp tác mới với các nước láng giềng nhằm tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng cấm và các chất ma túy qua biên giới, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại trên các cặp cửa khẩu biên giới đất liền.

Đồng thời, đơn vị cũng hướng dẫn và chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh thành phố hợp tác với các Hải quan vùng của một số nước hoặc đơn vị hải quan đối diện của các nước láng giềng để trao đổi thông tin nghiệp vụ kịp thời, đặc biệt là trong xử lý các thông tin về chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, vũ khí, ma tuý.

Việt Nam tiếp tục triển khai đàm phán các hiệp định, thỏa thuận hợp tác hải quan với các đối tác quan trọng, bao gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Niu-Di-lân... nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc trợ giúp hành chính lẫn nhau và quá trình hiện đại hóa nâng cao năng lực.

Năm 2018, ưu tiên tập trung vào các diễn đàn WCO, ASEAN, APEC và ASEM; trong đó, tập trung phát huy vai trò của đại diện Hải quan Việt Nam tại WCO và cán bộ làm việc tại Ban Tạo thuận lợi và Tuân thủ của WCO...