Công ty chứng khoán nào dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu quý II/2020 trên HNX?


Trong quý II/2020, Công ty chứng khoán (CTCK) SSI và HSC là 2 CTCK có vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết và UPCoM.

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trên thị trường cổ phiếu niêm yết quý II/2020, 3 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX gồm SSI, SHS và VNDIRECT.

Đáng chú ý, trong quý này, CTCK SSI đã quay trở lại dẫn đầu thị phần môi giới trong quý này với 7,63%, trong khi đó, thị phần hai công ty còn lại lần lượt là 7,62% và 7,55% (Bảng 1).

Bảng 1: 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý II/2020

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

7.63%

2

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

7.62%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

7.55%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

6.75%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

5.19%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

5.02%

7

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

4.94%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

4.77%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

3.79%

10

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

3.79%

 Nguồn: hnx.vn

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý II chiếm 57,05% giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất là SSI, SHS và VNDIRECT chiếm 22,8% thị phần giao dịch toàn thị trường này, giảm 3,1% so với quý I/2020.

Trên thị trường cổ phiếu UPCoM quý II/2020, 3 CTCK dẫn đầu thị phần môi giới UPCoM thuộc về CTCK HSC, SSI và VNDIRECT với thị phần lần lượt là 9,18%, 9,01% và 9,00%. CTCK HSC đã vươn lên vị trí dẫn đầu từ vị trí thứ 5 trong quý I.

Bảng 2: 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong quý II/2020

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

9.18%

2

CTCP Chứng khoán SSI

9.01%

3

CTCP Chứng khoán VNDIRECT

9.00%

4

CTCP Chứng khoán VPS

8.80%

5

CTCP Chứng khoán MB

6.99%

6

CTCP Chứng khoán Bản Việt

6.62%

7

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5.64%

8

CTCP Chứng khoán FPT

4.54%

9

CTCP Chứng khoán Tân Việt

4.21%

10

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4.11%

 Nguồn: hnx.vn

Bên cạnh đó, theo số liệu của HNX, 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên UPCoM trong quý II/2020 chiếm 68,1% giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất là CTCK HSC, SSI và VNDIRECT chiếm 27,19% giá trị giao dịch toàn thị trường này, giảm 8,41% so với quý I.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý II/2020, nhóm CTCK có thị phần trên 10% gồm 6 CTCK: CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CTCK Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCK Bản việt, CTCK HSC, CTCK VPS và CTCK ACB.

Bảng 3: 10 CTCK có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất trong quý II/2020

STT

Tên thành viên

Nhóm

1

 CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhóm có thị phần trên 10%

2

 Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

3

 CTCP Chứng khoán Bản Việt

4

 CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

5

 CTCP Chứng khoán VPS

6

 Công ty TNHH Chứng khoán ACB

7

 CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%

8

 CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Nhóm có thị phần dưới 5%

9

 CTCP Chứng khoán SSI 

10

 CTCP Chứng khoán VnDirect

Nguồn: hnx.vn

Trên thị trường chứng khoán phái sinh quý II/2020, 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất gồm CTCK VPS, HSC và VNDIRECT với thị phần lần lượt là 51,18%, 10,28% và 9,93%. Đáng chú ý, CTCK VPS tiếp tục vị trí dẫn đầu như quý I và chiếm trên 50% thị phần của toàn thị trường.

Bảng 3: 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý II/2020

STT

Tên thành viên

Thị phần

1

CTCP Chứng khoán VPS

51.18%

2

CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

10.28%

3

CTCP Chứng khoán VNDIRECT

9.93%

4

CTCP Chứng khoán MB

7.96%

5

CTCP Chứng khoán SSI

6.65%

6

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam

3.34%

7

CTCP Chứng khoán FPT

1.85%

8

CTCP Chứng khoán KB Việt Nam

1.44%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

1.42%

10

CTCP Chứng khoán Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1.35%

Nguồn: hnx.vn

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên TTCK phái sinh trong quý II chiếm 95,4% giá trị giao dịch toàn thị trường. Ba công ty có thị phần môi giới lớn nhất là CTCK VPS, HSC và VNDIRECT chiếm 71,39% thị phần giao dịch toàn thị trường này, giảm 2,95% so với quý I/2020.