Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời, hiệu quả

PV.

Trong nửa đầu năm 2021, mặc dù phải đối mặt với với không ít khó khăn do đại dịch Covid-19, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nam Trung Bộ đã quyết tâm triển khai thực hiện nhập, xuất hàng DTQG kịp thời, hiệu quả; thực hiện bảo quản, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn.

Đối với nhiệm vụ nhập thóc, trong nửa đầu năm 2021, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã thực hiện nhập kho 1.967,527 tấn, hoàn thành 44% kế hoạch được giao.
Đối với nhiệm vụ nhập thóc, trong nửa đầu năm 2021, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã thực hiện nhập kho 1.967,527 tấn, hoàn thành 44% kế hoạch được giao.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của UBND và các sở, ban, ngành địa phương trong công tác nhập, xuất lương thực, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và đạt nhiều kết quả tích cực.

Triển khai thực hiện Quyết định số 61/QĐ-TCDT ngày 29/01/2021 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021; Quyết định số 105/QĐ-TCDT ngày 03/3/2021 về việc giá mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021... , Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã tổ chức đấu thầu mua gạo theo đúng quy định. Kết quả là đấu thầu thành công 9.000 tấn gạo, đạt 100% kế hoạch được giao.

Đối với nhiệm vụ nhập thóc, trong nửa đầu năm 2021, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã thực hiện nhập kho 1.967,527 tấn, hoàn thành 44% kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, đơn vị đã nhập kho 23.000 chiếc phao tròn thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, 2018 và 2019 đã được Tổng cục Dự trữ Nhà nước ký hợp đồng năm 2020 và nhà thầu đã gửi kho dự trữ vào tháng 12/2020. Đơn vị tiếp tục thực hiện nhập vật tư theo kế hoạch còn lại từ năm 2018 đến năm 2021, sau khi Tổng cục tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng giao cho đơn vị tổ chức thực hiện. 

Về công tác xuất lương thực, vật tư dự trữ, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xuất cứu trợ và hỗ trợ học sinh với  882,240 tấn lương thực. Ngoài ra, đơn vị cũng đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp không thu tiền 530.205 kg gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020 đúng theo Quyết định phân bổ của UBND tỉnh Ninh Thuận. Hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp không thu tiền 04 bộ máy phát điện loại 30KVA nhập kho năm 2020 từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ huyện Tây Giang phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội; ứng phó, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Song song với đó, công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia luôn được Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ chú trọng triển khai. Hàng tháng và định kỳ theo quý cử cán bộ đi kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo quản hàng dự trữ quốc gia lưu kho tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước. Tổng hợp báo cáo chất lượng hàng dự trữ quốc gia đúng quy định.

Công tác kiểm tra chất lượng vật tư cứu hộ, cứu nạn ban đầu được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình; bố trí kê xếp đảm bảo hợp lý cho công tác bảo quản, đảo xếp định kỳ theo quy định... Hàng quý tổ chức phát động nổ máy định kỳ đối với xuồng cao tốc, máy phát điện và thiết bị chữa cháy rừng, 100% đạt yêu cầu đảm bảo đáp ứng kịp thời khi có lệnh xuất cấp...

Trong thời gian tới, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Cục DTNN khu vực tiếp tục chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kho tàng, nhân lực để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao trong 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng thời, thực hiện tốt các Quy chế về tài chính, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí tự chủ được giao, đảm bảo tiết kiệm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cán bộ, công chức.

Cùng với đó, Cục sẽ tăng cường công tác bảo quản hàng hoá theo đúng quy chuẩn quốc gia, áp dụng công nghệ bảo quản tiên tiến. Phấn đấu giảm tỷ lệ hao hụt trong bảo quản hàng hóa; triển khai thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của ngành về công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...