Cục Thuế Bắc Giang đối thoại với hơn 2.000 doanh nghiệp về chính sách thuế

Việt Dũng

Ngày 15/8, Cục Thuế Bắc Giang tổ chức hội nghị hỗ trợ, đối thoại với hơn 2.000 doanh nghiệp, người nộp thuế phổ biến một số chính sách thuế có hiệu lực trong năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang trả lời một số câu hỏi về chính sách thuế.
Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang trả lời một số câu hỏi về chính sách thuế.

Đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang phổ biến Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2022. 

Theo Cục Thuế Bắc Giang, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định rõ cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 1/2022 nhưng đến tháng 2/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng 1 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 1/2/2022 với thuế suất 10%, sau ngày 1/2/2022, phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất là 10%....

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị chức năng của Cục Thuế Bắc Giang đã giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế, thủ tục hành chính thuế.