Cục Thuế Đồng Nai thu ngân sách 8 tháng ước đạt 62% dự toán pháp lệnh

Thanh Sơn

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ước thực hiện thu nội địa tháng 8/2023 được khoảng 2.400 tỷ đồng; lũy kế ước đạt 24.942 tỷ đồng, đạt 62% dự toán pháp lệnh

Cục Thuế Đồng Nai thu ngân sách 7 tháng đạt 56% dự toán năm. Ảnh: Doãn Thiệu
Cục Thuế Đồng Nai thu ngân sách 7 tháng đạt 56% dự toán năm. Ảnh: Doãn Thiệu

Thông tin về kết quả thu ngân sách trong 7 tháng đầu năm, Cục Thuế Đồng Nai cho biết, đơn vị đã thực hiện được 22.542 tỷ đồng, đạt 56% dự toán năm và bằng 85% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, khối văn phòng Cục thu được 17.537 tỷ đồng, đạt 57% dự toán pháp lệnh và giảm 6% (so với cùng kỳ năm 2022); khối các chi cục thuế thu được 5.004 tỷ đồng, đạt 54% dự toán pháp lệnh và giảm 38%.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ước thực hiện thu nội địa tháng 8/2023 được khoảng 2.400 tỷ đồng; lũy kế ước đạt 24.942 tỷ đồng, đạt 62% dự toán pháp lệnh

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong những tháng cuối năm, Cục Thuế phải thu được 17.711 tỷ đồng. Đây là thách thức lớn, khi theo kế hoạch thu tháng 8 này, dự ước chỉ đạt 2.400 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng thực hiện được 24.942 tỷ đồng, đạt 62% dự toán năm, bằng 86% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai cho biết, ngoài việc triển khai đầy đủ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2023 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh, đơn vị sẽ cho rà soát tất cả các dự án đất đai phát sinh trong năm trên địa bàn để quản lý và đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu về đất.